11 November 1965. jaargang 4, no. Parochie H'. Qda. 23e Zondag na Pinksteren. 6=30 uur leesmis voor de familie Verheyen - Litjens, 8.10 uur leesmis voor de overleden puders Poels-Jacobs 9*15 uur leesmis voor de parochie. 10,15 uur Hoogmis voor de overleden familie Bovee - Smits» 7.30 uur leesmis voor Henricys Maessen, Maria Mans en Jac, Maessen. 7.30 uur weekdienst voor Peter 'Joh,' van Dijck. 8.15 uur speciaal voor de kinderen, gezongen jaargetijde voor Antoon Jenneiskens en Wilhelmina van de Pas. 7 uur avondmis, leesmis uit dankaabrheid voor de familie Wismans.- Philipsen. 7*30 uur leesmis voor de overleden ouders de Weert-de Zwart. 7» 30 uur maandienst voor Peter Joh, van Dijck. Gelegenheid om te biechten van 6 tot 7 uur nm. Misdienaars:YVillems - de Wit. Meisjes Gilde. Zondag na de Hoogmis bijeenkomst voor de Lucia-groep, Zorg dat je al lemaal aanwezig bent, er zal afscheid genomen worden van jullie leid sters, en de nieuwe leidsters zullen vocrgetsteld worden. Zondagmiddag om 2 uur bijeenkomst voor de leden van de "Regenboog", Donderdagmiddag om 7 uur bijeenkomst voor de Gdilia-groepbreng ai* lemaal een leeg Buisman busje meer Voor alleleden:Diegenen die nog achter zijn met de betaling van de contributie, gelieve dese spoedig mogelijk af te dragen, het 4e kwar taal is reeds half voorbij. De jaarlijkse St. Nicolaasavond zal waarschijnlijk gehouden worden op Donderdag 25 November a.s. Op zondag 21 November kunnen alle leden hun padjes inleveren na de Hoogmis in het clublokaal? De leden van de "Regenboog" en "Lidwina" groep worden verzocht om pakjes te maken met een cadeautje van f.1,50, de snoep extra, Maak er leuke en originele pakjes van, degene die het mooiste, idee heeft krijgt nog een surpri- ce extra, Vermeld je naam en groepsnaam op een papiertje dat je op het pakje plakt. Als iets je niet duidelijk is, vraag het aan je leidster. Bibliotheek, Zondag 14 November a.s, is de bibliotheek geopend na de Hoogmis, tot zolang er leden zijn, doch uiterlijk tot 12 uur. Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag:

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1965 | | pagina 1