jaargang 3 no.52. Parochie H. Oda. _22e Zondag na Pinksteren,H.Willibrord patroon van de Nederlandse Kerkprovincie. Zondag: 6.30 uur leesmis voor Harrie Goumans. 8,10 uur leesmis voor Peter Joh. van Dijck "besteld door de "bejaarden. 9.15 uur leesmis voor de parochie. 10.15 uur Hoogmis voor de overleden familie Mulder - Ivliehels. Maandag: 7-30 uur leesmis voor de overleden ouders-Janssen-Heili- gers. Dinsdag: 7«30 uur gezongen jaargetijde voor Johannes Willemse. Woensdag: 8 uur leesmis speciaal voor de kinderen, weekdierst voer Peter Joh. van Dijck. 10 uur plechtige huwelijksmis voor het "bruidspaar Deriks - van Asten. Donderdag:7 uur avondmis, leesmis uit dankbaarheid voor de familie Hellegers - Jeuken. Vrijdag: 7-30 uur maanddienst voor Allegonda Janssen. 10 uur plech tige huwelijksmis voor hét bruidspaar Bovee - Smits. Zaterdag: 7-30 uur leesmis voor Peter Joh. Philipsen. Misdienaars: Hendriks - Cox, Schoolnieuws Nogmaals delen wij U medé dat de contact- of kijkavonden gehouden worden op maandag 15 November, en dinsdag 16 November a.s. U ont vangt nog een door de kinderen meegebrachte circulaire omtrent de dag en het tij stip waarop wij U gaarne verwachten. U weet het al wel dat U, indien'U op Ge voor U gestelde tijd net niet kunt, op elk ander moment van een der beide kijkavonden van harte welkom bent. Zoals reeds werd aangekondigd vindt de rapportuitreiking reeds op Woensdag 1 December a.s. plaats. Overblijven 00 school. Tr cYan het overblijven op school kan door die kinderen gebruik gemaakti worden, die met de schoolbus naar school komen, maar ook\ door kinderen, die van ver te 'voet,of met de fiets komen. Ook bij zeer slechte weersgesteldheid kunnen - kinderen, die anders niet overblijven, rustig overblijven. U behoeft hier niet om te vragen. Wilt U de oudste van Uw gezin alles meegeven, zodat deze het in de klas aan broertjes en zusjes kunnen uitdelen. Kinderen van een gezin komen steeds-per gezin In één klas, In elke klas is tijdens het eten toezicht door een der leerkrachten. Wilt s.v.p. weer plas tic-bekers meegeven* De kinderen moeten deze s'morgens meenemen naar school en s'avonds weer mee naarhuis, want het'afwassen daarvan is ondoenlijk, in school. n zie verder(blz2)

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1965 | | pagina 1