91 October 1965 jaargang 3 no. 50, Parochie H. Oda. 20e Zondag na Pinksteren,Wereldmissiedag.. 6.50 uur leesmis voor de overleden familie Claessens- Poels. 8.10 uur leesmis voor Peter Joh. van Dijck.^9-15 uur leesmis voor de parochie. 10.15 uur Hoogmis, ziele- dienst voor de overleden familie v.Vegchel-Verstappen. 7.50 uur maanddienst voor Anna Smits - Weys. 7.50 uur weekdierst voor Peter Joh,, van Dijck. speciaal voor de kinderen: 8 uur leesmis voor de familie Jenniskens - Poels. 6.30 uur avondmis voor de familie Verheyen - Litjens. 7.30 uur leesmis uit dankbaarheid voor.de familie Helle gers - Jeuken. 7.30 uur leesmis voor- Peter- Joh. - Philipsen-i Gelegenheid om tebiechten van 4 - 6.30, en van 7- 8 .uur. Misdienaars: Gooren en van tucht. Meisjes Gilde. Zondagmiddag om 2 uur bijeenkomst voor de Lidwina-groep Donderdagavond om 7 uur bijeenkomst voor de Odilia-groep. kom alle maal voor een belangrijke bespreking. Schoolnieuws Met ingang van dit schooljaar worden> er op onze school op de tweede vrijdag van de maand personeelëvergaderingen gehouden, waar zaken over de gang in het onderwijs, organisatorischedingen etc. bespro ken worden, hetgeen op een 9 klassige school geen overbodige luxe is. Deze vergaderingen beginnen steeds om kwart voor drie, en in het win terseizoen om half drie, zodat uw kinderen drie kwartier eerder naar huis 'komen. Dé'herfst vac anti'é duurt dit jaar een'hele week, dus van 1 tot en met 6 November... Het winterseizoen begint op:Maandag"8' Novem ber. Er is dan tot kerstmis ook zaterdagmorgen school. De middagschool tijd (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, dus niet op woensdag, want dan is er geen school) is van kwart over 1 tot kwart over 3- I.v.m. de verschuiving van de vacantie, en.een daardoor, vroeger begin van het schooljaar, komt er rèedssdit jaar ook een verandering in de uitreiking van de rapporten. De eerste rapportuitreiking zal op onze school op woensdag 1 December a.s. zijn. In verband hiermede, zijn de e.erste kijkavond'en-vastgesteld'op 15 en 16 November a-s. Betreffende begelingen over de schoolbus volgen nö% nadere mededelin gen. Zondag: Maandag: Disndag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag:.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1965 | | pagina 1