14 October 1965» jaargang 5, no. 49 Parochie H. Gda. 19e Zondag na Pinksteren. 6.30 uur leesmis voor de ..leden van de paardenverzeke- ring. 8.10 uur leesmis voor KareiMartens. .9«15 "uur leesmis voor de parochie. 10,15 "uur Hoogmis,' gezongen jaargetijde voor Jan Litjens. 7.3O uur gezongen jaargetijde voor Jan van Well en Maria Ingenbleek. 7.30 uur gezongen jaargetijde voor Peter Joh. Philipsen. Speciaal voor "de kinderen: .8 uur leesmis voor Gerard Deters. 7 uur avondmis, gezongen zieledienst voor Wilhelmina Geurts - Spreeuwenberg. 7.30 uur leesmis voor Anna Smits - Weysbesteld door de ,bejaardenvereniging. 7.30 bur leesmis voor Antonetta Smeets - Vergeldt, 10 uur plechtige huwelijksmis voor het bruidspaar van Vegchel - Verstappen. Gelegenheid ornate biechten van 7 - 7-30 uur. Misdienaars: Hendriks en Potten. Meisjes Gilde. Dinsdagavond om 7»30 uur, training voor de leidsters in Leunen. In Roermond zijn van 16 tot 18 November bezinningsdagen, speciaal voor de M.B.L. De opening is s'avonds om 7'uur voor het souper. Sluiting 18' November met een avondmis, en daarna souper. De kosten zijn f.15,50 per persoon. Men kan zich'hiervoor opgeven bij Ineke Ousters, tel.271» M.B.L. J.B..T-.B... Maandag 15 November is er in de Schouwburg te Cuyck een voorstel lingsavond met Wim Sonneveld. En wie wil frater Fenantius niet in levende lijve zien optreden. Opgave kan geschieden voor 20' October bij- H. Janssen tel.-332 of bij Ineke Custers,. met betaling van f.2,50.. Oproep voor de deelnemers 'en deelneemsters aan de balchonwedstrijd van de M.B.L. en de J.B.T.B. In. verband met het, bekend maken van de uitslag van de ballonwedstrijd, kunnen de kinderen die hun kaartjes van de ballon nog niet 'hebben ingeleverd, dit nog doen tot uiterlijk 25 Oct., bij mevr.Weyers. Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag:

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1965 | | pagina 1