jaargang 3 no, 4?. Zondag; Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag Vrijdag? Zaterdag: Parochie H. Qda. 17e Zondag na Pinksteren.' 6.30 uur leesmis voor de parochie, 8,10 uur leesmis voor Renier, Jo en Antonetta Swinkels» 9» 1.3 uur leesmis voor de overleden familie van Asten- Fhilipsen. 10.13 uur Hoogmis voor de overleden familie v.d. Pas - Bóvée. 7.30 uur leesmis voor de overl. familie VedvVen-Winnen. 7.30 uur gezongen jaargetijde voor Antoon van Asten» speciaal voor de kinderen, 8 uur maanddienst voor' Mari- nus van'Dijck. 7 uur avondmis, leesmis voor Gerard Janssen. 7.30 uur leesmis voor Henricus Maessen, Maria Maessen- Ivians en Jaques Maessen. - 7.30 uur leesmis voor de overleden familie Claessens - Vollenberg. Gelegenheid om te biechten van 7 "tot 7-30 uur. MisdienaarsHendriks en Cox. De afgelopen week hebben' verschillende- gezinnen een zakje ontvangen om de gezinsbijdrage voor 1965 in te doen. Wil er aan denken om dit" ZONDAG 3 OCTOBER a.s. in de offerbus in de kerk te doen. Bij voorbaat hartelijk dank. Meisjes Gilde. Alle leden en leidsters worden verzocht om Zaterdagmorgen zoveel mogelijk naar de huwelijksmis van G. Bovee te gaan. Zondagmiddag om 2 uur bijeenkomst voor de leden van "De regenboog". Willen jullie aan de contributie denken, deze is f.2,- per kwartaal. Dinsdagavond om 7 "uur bijeenkomst voor de L-idwina-groep» Moeders van IJsselsteyn. Het zuigelingen-^ en kleuterbureau is in October op de 7e en de 28e, dus de eerste en vierde donderdag, dit geldt alleen voor October, P&nPa.re A.s. Woensdag-is er geen repetitie van de fanfare.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1965 | | pagina 1