ixSSELSTEUNS NIEUWSBLAD Si:! 3e jaargang 4 mm Larpchie. H. ,f d.a XJ spai s teyn 16e z ondag-'-n-a^Binksté-reïr 6 50 u. -Ie e smVCath&pdiia,. t :o f f efen-br opn 8,10 lx. Ihèmm.yi' -^nna 'Smit s'-W#ajsb e s tel d ao®-r; fe.e.j|aarden 9,19 u. ieesm. v.dn parochip -TOfl5 ux <hbb:gmls.:-D.esx. xaa^i&ai%f,JXm TB-usl. Mddndag v* -c7 0& ffi LiVldagB fN*W- tit ~r u. Speelhal ïaVteé t As tlA&Ar i 6 :v i960"' d-'n.É".A^©iïttirtf^^B-siS£ë-iüi^'f daMVaarifëxd:"'TAai" f am. Vrijdag; 7-^® vii:'lee smis v.d.-; overtx fait. C o en e ri-bpre/e uwerrbe rg 10 ,-OQ uïl .Huwelijksmis' •Vïh. bruidsp'. van a s t e n-^hl 1 i psen ZaterdL: 7 ,-30; u k. Lee smis uit-" dlankbaarbh Lam.-7pll.enb^ëi^hyerl^im dn 10'. 001. ur. L1 Huweli'jksmisvhVruidsVtk 'dvjasmhcftébk^ Gelegenheid om"-te- biecht-eL- van; 7 - 7%30 uur--. I e der e ^©"I^SLaO zal voortaan'- een H.Mrs zi.-jn- speciaal voohjlfelfelh- déren.Voorlopig., om .8 uur. wi j ho.pe.n, dat. zoveel; mogeli jkv-aïle Min-- déren. Vlier haar-toé 'zullen komendaar ze aansluitend direktnaar - de school kunnen gaan. lil sdi na ar s .B^^.vëu Or iepen. V/o GLZIKBI J DRiGL voor de LaRGCHIL Ij BBELSlhTH Op1 maart.1.965 zijn we in onze...parochie -gestart' met de regeling var de gezinsbijdrage voor het onderhoud .van parochie en Bisdom. Lr zijn toen inschrj fbi 1 je li er verzonden waarop ieder gezin kon in vullen wat net wenste bij té- dragen in 1°C\? eri or> welke manier. gaver; toer te kennen era hun bijlrage per maand cf gë-Zegd mag- worden voor d volle .deze gezinnen huntbijdrage- gedaan lOQriv Nu-de vacant 1 es achter; de rug zijn en het léven -weer ..zijn nor male gang gaathebben we-geme end - onr b ok degenen dlëvihëëns per; jaar hi^nibi j.dr.age wénsen te- voldoen hi erom t e mogen vragen Degenen die pér :RQ.e.renie.enbank^.hun...hi jdrage-doen behoeven; ver der niets te doen,'maar wezullen in de loop van de volgende w.eek -zie ommmzi

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1965 | | pagina 1