IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 16 September 1965» jaargang 3, no.^5» Parochie H. Oda. 15e Zondag na Pinksteren. Zondag; 6.30 uur leesmis voor de familie Claessens Poels.^6.10 uur leesmis voor Maria Verhoeven en oberieden familie. 9,15 uur leesmis voor Marinus van Dijck, 10.15 uur Hoogmis voor de parochie. t Maandag: 7.30' uur leesmis voor de overleden ouders Janssen-Heiligers>. Dinsdag: 7.3© uul? leesmis voor de familie Jenniskens - Poels. Woensdag: 7*3© uurweekdienst voor Marinus van Dijpk. Donderdag: 7 uur avondmis, maanddiénst voor Peter Joh. Philipsen. Vrijdag: 7*30 uur maanddiénst voor Anna Smits - Weys. Zat&eödag: 7*30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Claessens*- Vollenberg. Gelegenheid om te biechten van 7 tot 7«3©'uur nm. Woensdag, vrijdag en zaterdag-zijn deze week quatertem perdagen. Alleen vrijdag geboden vasten en onthoudingsdag Misdienaars: Potten - Crienen. Zondagmorgen zal er aan de kerk gecollecteerd worden voor de M.I;V.A. Steunt de missie MI'li Meisjes Gilde, Zondagmorgen om 2^ uur bijeenkomst voor de meisjes van de "Regenboog". Ook meisjes die vóór 1 October 11 jaar zijn kunnen zich dan alsnog opgeven^ Boerinnenbond. De reis naar de veiling op 21 September gaat niet door wegens onvol doende t deelname Culturele kring. Het bestuur van de culturele kring is genoodzaakt haar werkzaamheden te beeindigen. Door de uitermate geringe belangstelling, slechts 1?_ personen meldden' zich als lid aan, is het voor het bestuur onmogelijk op verantwoorde wijze een goed verzorgd programma te brengen. Het be stuur hoopt, dat de enkelen die wel belangstelling toonden, elders aan hun trekken zullen komen. Damesgymnastiekclub De gymnast!ek^lrobrgehuwdbudames van Woensdag 22 Sept. is verplaatst naar 37 Sepb.a>s. Wij k omen mg stee is enkele leden tekort Alle gehuwde (en ongehuwde dame s beven 25 jaar).kunnen ziek alsnog opgeven in het-;- sch©llokaal s1 Maandagsavonds om S uur* Iedereen is van harte welkom.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1965 | | pagina 1