9 September 1965- jaargang 3 no. 44», Parochie E. Qda. 14e Zondag na Pinksteren. 6.50 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Kesssels- Coenen. 8,10 uur leesmis-voor Marinus van Dijck. 9,15 uur leesmis voor de parochie. 10,15 uur Hoogmis besteld jaar getijde voor Henricus Maessen, Maria Maessen-Mans en Jac. Maessen. 7.50 uur leesmis voor Lambertus Arts en Theodora Poels» 7.30 uur weekdiemst voor Marinus van Dijck. 7.30 uur leesmis'voor Peter Joh. Philipsen. 7.30 uur avondmis,1 leesmis voor de familie Philipsen - Hendriks. 7.30 uur maanddiehst voor Marinus van Dijck. 7.30 uur leesmis voor de overleden familie Bus-Meulendijks Gelegenheid om te biechten van 7 tot 8 uur nm. Misdienaars: van Ass - Hendriks. Meisjes Gilde. Zondag na de Hoogmis kunnen zich nieuwe leden opgeven in het club lokaal. Meisjes die voor 1 October 11 jaar worden, zijn van harte welkom. Boerin:- enbond Deze maand zullen de bestuursleden de jaarlijkse contributie komen ophalen. Voortaan zullen bekendmakingen van de Boerinnenbond komen te staan onder 'Limburgse Vrouwenbeweging van de L.L.T.B. Handboogschutterij Op zondag 12 September houdt de handboogschutterij haar jaarlijks prijsschieten, aanvang 2 uur nm. Op maandag 13 September wordt een ledenvergadering gehouden, waarop de prijsuitreiking, en bespreking 40 jarig bestaan Van de handboog schutterij. Op zondag 19 September zal een jeugdwedstrijd gehouden worden in cafe De Burggraaf te Venray, om een jeugd zevental te formeren. Aan deze wedstrijd zullen de volgende schutters deelnemen: M. Bus, P. Claessens, Jo Poels, M. Jaspers en Joos Janssen. Deze wedstrijd zal om 2.30 uur n.m. beginnen. Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag Vrijdag: Zaterdag:

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1965 | | pagina 1