IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD ft USE 2 September 1965. laargang 5, no. 43. Parochie H. Oda. 13e Zondag ha Pinksteren. Zondag: 6.30 uur leesmis uit dankbaarheid van de familie Derikx- Hendriks. 8.10 uur leesmis voor Hendrikus en Theo van de Ven. 9.15 uur leesmis voor de Parochie. 10.15 uur Hoogmis, besteld js^argetijde voor Anna Janssen - Smeets. Maandag: 7.50 uur leesmis voor Martinus Janssen. Dinsdag: 7.30 uur weekdierst voor Marinus van Dijck. woensdag: 7.30 uur gezongen jaargetijde voor Peter Joh. Pongen. Donderdag:7.30 uur avondmis, gesticht jaargetijde voor Johannes Geurts, en Maria Geurts - Schreven. Vrijdag: 7»50 uur maanddienst voor Allegonda Janssen. Zaterdag: 7.30 uur leesmis voor de familie Jenniskens - Poels. Gelegenheid om te biechten van 7 tot 8 uur nm. Misdienaars: Snreeuwenberg - de Wit. Culturele kring. Het nieuw gevormde bestuur van de Culturele Kring wil ook dit jaar voor de inwoners van IJsselsteyn weer een winterprogramma brengen. Om echter op verantwoorde wijze te kunnen werken is het allereerst noodzaak te^weten hoe groot het aantal leden is, derhalve hoe groot de financieën zijn om goed verzorgde avonden te brengen. Het ligt in de bedoeling het komende seizoen 4- avonden te verzorgen, en wel zul len er toneelvoorstellingen zijn, o.a. de toneelgroep Limburg, een filmavond met een cinemascope kleurenfilm, en een muziekavond met eventueel zang en orkest. Het lidmaatschap voor dit seizoen zal om de f.5»- liggen. Wilt U lid wórden, want alleen als er een voldoend aantal leden is, kan de nu 2 jaar bestaande culturele kring voortgezet worden, kunt U zich opgeven in de tijd van Zaterdag 4- Sept, tot en met Zondag 12 Sept. U kunt zich gedurende deze tijd opgeven hij een van de bestuursleden, t.w. Pastoor Janssen, P. Janssen Schoclweg, P. Rooyackers Kerkweg, A. Baltissen en A. Steverinck. Verder is er op Zondag 5 Sept. en zondag 12 Sept. gelegenheid om U na de Hoogmis op 'te geven in zaal Bos en in cafe H. van Asten, be hoeft bij aanmelding nog niets te betalen. Dit gebeurt later, als het werk van de Culturele Kring voortgezet kan worden. We hopen van harte dat velen zich zullen aanmelden. Elke avond kost gemiddeld f.200,- tot f.250,-. Indien velen van U belangstelling to nen, zal het bestuur gaarne al zijn krachten inzetten om U mooie avonden te brengen.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1965 | | pagina 1