IJSSE STEIJNS NIEUWSBLAD 26 Augustus 1965. jaargang 3, no. 4-2. Parochie H. Oda. 12e zondag na Pinksteren. 6.30 uur leesmis voor Harrie Goumans. 8.10 uur leesmis uit dankbaarheid voor de fam. Verhoeven-Thijssen. 9.15 uur leesmis voor de parochie. 10.15 uur Hoogmis, besteld jaargetijde voor Gerard Janssen. 7.30 uur leesmis voor.de.overleden familie Vergeldt-Smeets. 7.30 uur weekdiensii voor Marinus van Dijck. 7.30 uur leesmis voo'r''Martin' Bus en 'echtgenote, en Wim Bus 7.30 ftur 1 e e smi s vö"ö r J ac ob a'Hens ing-j -d e Haas avondmis) eerste vrijdagbvan de maand, 7»30 uur gezongen H'. Mis t.e.v, het H, Hart voor de familie Philipsen- van Neerven. 7.30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Derks- Hendriks, 10 uur plechtige huwelijksmis voor het bruids paar Wilms - Janssen. Gelegenheid om te biechten van 7 tot 8 uur n.m. Misdienaars: Bus - Hendriks. Meisjes Gilde. Alle leden wordt verzocht om a.s. Zaterdagmorgen d September 1965? naar de huwelijksmis van Maria Janssen te gaan. ELB^L. JBfB Op zondag 5 Spptember organiseerd de kting Venray een voettochtfih plaats van de bedevaart) Deze tocht begint om 10 uur in Oostrum, en gaat verder door de Geys- terse bossen en wordt weer in Oostrum besloten, met een gezamelijke H.Mis. Bij' deze wandeltochtwaarbij in kleine groepjes-wordt gelopen praten we samen over het onderwerp "Welvaart". Alle leden, ook de nieuwe, kunnen hiervoor verder inlichtingen krij gen, en zich opgeven uiterlijk maandagavond a.s, bij: M.Verheyen tel.nov270;"en B. Janssen-tel.nó.332. Boerinnenbond Weduwendag. voor weduwendag -in Sittard vertrekt op Dinsdag 31 Augustus, om kwart voor 9 aan de kerk, Op 7 September wordt de jaarlijkse bedevaart naar Wittem gehouden, s'Middags wordt er een bezoek gebracht aan de Koninklijke- Ceramique fabrieken in Maastricht. Leden met hun, echtgenoten kunnen zich'opge ven voor Maandagavond 30 Augustus bij Mevr.Verheyeh, t"el,270. Zondag: Maandag Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag:

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1965 | | pagina 1