IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD O BE 12 Augustus. jaargang 3, no. 40. Parochie H. Oda, 10e zondag na Pinksteren,feest van Maria tenhemelopneming. Zondag: 6.30 uur leesmis voor de overl. familie Coenen-Spreeuwenberg. 8.10 uur leesmis voor Marinus van Dijck "besteld door de "buren. 9.15 uur leesmis voor de parochie. 10.15 uur Hoogmis "besteld jaargetijde voor Antoon Pouwels. Maandag: 7«50 uur gezongen jaargetijde voor Gerard Arts en Maria van Enckevort Dinsdag: 7-50 voor goede "beterschap (Janssen) Woensdag:7«50 uur weekdierst voor Allegonda Janssen. Donderd.7»50 uur avondmis, leesmis voor Piet Claessens, Mathilda van Megen, en hun dochter Maria. Vrijdag: 7*30 uur weekdierst voor Marinus van Dijck. Zaterdag:7-30 uur leesmis voor Lambert Arts en Theodora Poels Misdienaars: Jenniskens - van Vucht, Dameskoor. A.s. donderdag 19 Augustus begint de repetitie weer, om 8.30 uur in de kerk. Alle leden worden verzocht aanwezig te zijn, in verband met het zingen van de komende huwelijksmis. Veeverzekering. Hiermede wordt bekend gemaakt dat op maandag 16 Augustus wordt be gonnen met het schatten van de veestapel. De leden worden verzocht de schetsen.van de te schatten dieren ge reed .te 'houden. Tevens moet erbij vermeld worden de-datum waarop het dier voldragen is, gebeurt dit niet dan worden de dieren geschat als niet drachtig. Men dient hiermede rekening te houden. Handboogschutterij A.s. zondag 15 Augustus wordt deelgenomen aan de Nationale concoursen te Ospel en Lierop. Wij zullen met 4 zestallen deelnemen. Vertrek vanaf H. van Asten, om 1,4-5 uur precies. Zorgt allen op tijd aanwezig te 'zijn. Te kooP--bj_^na voldr. vaars P. Arts, Timmermannsweg 58 tel.no.04-932 - 257- Spekbonen te koop, Chr.Hellegers, Heidsepeelweg 2

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1965 | | pagina 1