USSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 1965, jaargang 3 no. 39. Parochie H. Oda. 9e Zondag na- Pinksteren» '6.30 uur lee smis voor Hendrikus: .van. de Vep, 8.10 uur le e smis vobr Antoon van Ast en.- 9.15 uur ïèèsmis voor Ge- rardus Vergeldt. 10.15 uur Hoogmis voor de parochie. '7,30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Vollen- berg - Baeten, 7.30 uur leesmis voor Gerard Deters, 7.30 uur weekdienst voor Allegonda Janssen,. 7,30 uur leesmis t.e.v, de H, Geest (avondmis). 7-30.uur maanddienst voor 'Allegonda Janssen, 7f30 uur gezongen jaargetijde voor Huberdina Bleeck. Gelegenheid om te.biechten aan 7 tot.8 uut nm. Misdienaars: Potten - Crienen, Meisjes Gildé. Zondag na de Hoogmis bijeenkomst voor de meisjes van de Odilia- en Lucia groep, die mee op-bivak gaan. Aan alle inwoners van IJsselsteyn. Zondag a.s. zal de door de M.B.L. en J.B.T,B.:" georganiseerde sport dag worden gehouden. Om 1,30 uur n.m. vertrek vanaf, de Boerenbond met net défilé, op weg naar het sportterrein. Voor de jeugd zullen, aan de'Boerenbond lucht- balonnen te koop zijn (25 cent), waarmee zij in het défilé meelopen. Om 2 uur beginnen dersportactiviteiten-,. zoals damesvoetballen, lang- zaamfietsen,pyrami'debouw',. touwtrekken en hardlopen, Ha de wedstrijden,die om ongeveer 5 uur ten einde zullen zijn, be gint in het Gemeenschapshuis-een balavond, waarop we iedereen wel kom heten. 5 Augustus 1 Zqndagi Maandag Dinsdag: Woensdag: Donderdag Vrijdag: Zaterdag: BEZOEKT op 22 AUGUSTUS, de GROTE'INTERNATIONALE AUTO - -CROSS, te IJSSELSTEYN. (ten bate van de kerk).. Georganiseerd door het Wielercomitéonder ausp. van de N^A.C.O. KOMT ALLEN i l KOMT ALLEN 4 4

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1965 | | pagina 1