331 IJSSELSTE1JNS NIEUWSBLAD 29 Juli 1965. jaargang 3 no. 38. Parochie H.- Qda. 8e Zondag na Pinksteren. 6.30 uur leesmis voor de familie Keysers-Smeets8.10 uur leesmis voor Willem Vollenberg. 9*13 uur leesmis voor Gerard Deters. 10.15'uur Hoogmis voor de parochie. 7.30 uur leesmis toe,v. O.L. Vrouw van Altijddurende Bij stand, voor de familie van Soest - Swinkels. 7.30 uur leesmis voor de overleden familie Litjens- Ble.ur- kens. 7.30 uur gesticht jaargetijde voor Gerardus Vergeldt. 7*30 uur weekdienst voor Allegonda Janssen (avondmis). Eerste vrijdag van de maand, 730 uur leesmi's voor'inten tie van de familie Vollenberg - Verheyen. 7.30 uur gezongen jaargetijde voor' Gerard Deters. Misdienaars: van Ass - Hendriks. Meisjes Gilde. Donderdagavond om 7-30 uur bijeenkomst voor de Maria-Goretti- en Cee cilia groep. Hom allemaal, het is belangrijk in verband met de vacan- tie. Willen jullie er aan denken om de contributie te betalen. Bij deze dank ik allen ook namens mijn ouders en^familie, die mij hebben gesteund tijdens de voorbereiding op mijn priesterwij ding. Ook dank ik. allen die bij mijn eerste H. Mis hebben meege werkt om er een mooi feest van onze parochie van te maken. Verder hartelijke dank voor datgene wat ik van U mocht ontvangen om mee te nemen naar de missie in Pakistan. Pater Gerrit Marcellis Aan alle 'inwoners. Op dinsdag 3 Augustus 1965 wordt er in het Gemeenschapshuis een contactavond gehouden met de Beierse me^isjes, aanvang 8 uur. Iedereen heeft toegang, mits men 16 jaar of ouder is. Bezoekt op Zondag 8 Augustus, het SPORIPESTIJNop het sportterrein te IJsselsteyn, met o.a. DAMESVOETBAL, ROMEINS WAGENRENNEN, LANGZAaMBIETSENenz. Aanvang 2 uur precies. 6 uur balavond. Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag:

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1965 | | pagina 1