IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 22 Juli 1965. jaargang 3, no. 37. Pauochie H. Oda. 7e Zondag na Pinksteren, Zondag: 6.50 uur leesmis voor de familie van Dijck - Driessen. 8.10 uur leesmis voor Alegonda Janssen, besteld door de buurt. 9.15 uur maanddienst voor Anna Smits - Weys. 10.15 uur Hoogmis voor de parochie. Maandag: 7»50 uur leesmis voor de overleden familie Camps - Spreeu wenberg. Dinsdag: 75Omuur leesmis voor Anna Janssen - Smeets. Woensdag: 7-50 uur weekdienst voor Allegonda Janssen. Donderdag:7*50 uur avondmis voor Hendrikus van de Ven. Vrijdag: 7*50 uur leesmis t.e.v. O.L. Vreuw van Altijddurende Bij stand, voor bijzondere intentie. Zaterdag: 7-50 uur leesmis voor Peter Joh. Philipsen. Misdienaars: Spreeuwenberg - de Wit. Meisjes Gilde. Zondag na de Hoogmis bijeenkomst voor de Lucia-groep. Willen jullie allemaal het bivakgeld meebrengen. Donderdagavond om 7-50 uur bijeenkomst voor de meisjes van de Odilia groep, die mee gaan op bivak. Boerinnenbond De leden, die a.s. Maandag mee op reis gaan, gelieven om 1 uur aan de kerk te zijn. Op Augustus wordt er in Sittard een weduwendag gehouden, kosten be dragen f.5?— per persoon, Willen diegenen die hiervoor intresse hebben, zich voor 1 Augustus opgeven met betaling, aan Mevr. Weyers, tel.no.24-9* Korfbalclub. In de week van 25 Juli t/m 1 Augustus komt de korfbalclub bmj U aan kloppen voor een "Heitje voor- een karweitje". Wij hopen op een goede, medewerking. Op het reeds eerder vermelde tournooi behaalden onze junioren een groot succes met de eerste prijs. Dankbetuiging De buurtbewoners van pater Marcellis, danken hierbij de bewoners van de Timmermannsweg en alle anderen, welke hun hulp hebben gegeven om dit feest zo netjes en goed te doen slagen.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1965 | | pagina 1