IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD jaargang 3no. 36 Parochie. H. Qda 6e Zondag na Pinksteren. ^onaag: 6-50 uur leesmis voor de familie Claessens- Poels. 8.10 uur leesmis voor Henricus Verhees en Johanna Philipsen. 9-15 uur leesmis voor de parochie. 10.15 uur Plechtige eerste PI.Mis opgedragen door .Pater Gerhard Marcellis. Maandag: 730 uur leesmis. uit dankbaarheid voor de familie Peeters- Cox. Dinsdag: 7-30 uur leesmis voor Johan Litjens. Yïoensdag: 7-30 uur leesmis" voor. Henricus Verhees en Johanna Philip- sen. Donderdag- 7-3.0 uur avondmis, weekdienstvoor Allegonda Janssen. Vrijdag: 7-30 uur maanddienst voor. Peter Joh.. Philipsen, Zaterdag 7-30 uur maanddienst-voor Wim Bus. Gelegenheid om te "biechten van 7 tot uur nm. Misdienaars: Bus - Hendriks. Men wordt verzocht in de Hoogmis de 6 eerste banken aan weerszijden vrij te laten voor de familie en genodigden van de neomist. Tevens wordt' men verzocht de banken in de zijbeuk, aande zijde van het Maria altaar, in de Hoogmis ook vrij te houden voor de bruidjes. Het programma, betreffende het inhalen van Pater G. Marcellis, op zondag 18 Juli a.s», is als volgt: De neomist met familie zal door de parochie Idsselsteyn worden afge haald op de kruising Ringweg - Timmermannsweg, om 9-55 "uur precies. Iedereen wordt: verzocht stipt op tijd daar aanwezig te zijn. De volgorde van de stoet is: 1. Ruite'blub. 2. Fanfare en drumband. 3- Bruidjes. 4-. Geestelijken. 5. Neomist en familie.' 6. Overige aanwezigen. De bruidjes .komenpbij elkaar aan de school om 9-4-5 uur, vandaar trek ken deze onder leiding ip groepsverband naar. genoemd kruispunt. De bewoners van de Timmermannsweg worden beleefd vérzocht op déze dag te vlaggen. Na-de H, Mis zal de neomist,met familie in dezelfde volgorde naar zaal Bos begeleid worden- Bij' aankomst aldaar zal de neomist namens de. parochie en namens de buurt worden toegesproken, terwijl de fanfare een serenade zal brengen. Na',-een woord van neomist Marcellis zal er voor.iedereen de gelegenheid zijn om p&ter Marcellis persoonlijk te feliciteren.- De. autobezitters.worden vriendelijk verzocht, om voor-na en tijdens de Hoogmis geen auto's, te parkeren op de - parkeerplaats bij de kerk, de parkeerplaats bij Bos, en langs de routeTimmermannsweg en Kerkweg. Bij hetGemeenschapshuis en langs de Puttenweg, alsmede op het schoolplein is -voldoende parkeergelegenheid.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1965 | | pagina 1