8 Juli 1965 jaargang 5 no. 55* Parochie 'H. Oda. 5e Zondag na Pinksteren. >ndag: 6.50 uur leesmis' ter ere van O.E. Vrouv; vanAltijddurende Bij stand'voor "bijzondere intentie, 8,10 uur leesmis voor Willem Volkenberg... 9«15... Uur leesmisvoor Martin Bus en echtgenote, en Wim Bus. 10*15 uur Hoogmis voor "dë oarócïïïe. Maandag: 7»50 -uur leesmis voor de familie Smeets-Janssen. Dinsdag: 7*50 uur gezongen jaargetijde voor Antoon Janssen en'Maria- Winnen. Woensdag: 7.50 uur leesmis voor de overleden familie in 1t Hulst-Deehen. Donderdag: 7*50 uur avondmis, gesticht jaargetijde voor Peter Joh. van Lipzig en Elisabeth Verhoeven. Vrijdag: 750 uur-weekdienöt voor Allegonda Janssen. Zaterdag*» 7-50 uur leesmis voor 'Hendrikus van de Ven. Gelegenheid om te biechten van 7 tot 8 uur n.m. MisdienaarsWillems - vanDi jck. Daar vorige zondag inde mis-van 6.50 uur de collecte'voor'het cadeau voor pater Marcellis niet gehouden is, zullen we deze a.s. zondag al-leen in de mis van 6*50 uur nog houden. P ;g;.8 ;V r ilorfbalc lub-. R-, s. zondag 11 Juli gaat onze korf bale lub -.vb or.de tweede... këerp,p/tournooi Deze keer gaan:.we -..naar ,:.WylréWe. hopen-evenals de,, vorige keer op sue ces volle wedstrijden. Alle leden wordenvriendeiijk verzocht om 9»15 uur per fiets op het school plein aanwezig te zijn. We gaan met dé fiets naar Deurne9 en'van daaruit met de. bus naar Wylré*. Reiskosten f 150 Voor verder'b inlichtingen bij Y. Bovee, telefoon- no. 285» eever zekering.. Hierbij wordt het volgende aan de leden bekend gemaakt. Degenen die kalve^ ren, die verzekerd zijn voor f,100,-, bij derden kopen, zijn dan niet meer verzekerd. Wel kan men deze kalveren bij laten schatten. DANSER DANSER. Zondag 11 Juli 1965? in het GEMEENSCHAPSHUISaanvang 6 uur Muziek: ,;De Melodie Stars". Op stam te koop: 1,Ha. Rogge en 1.80 Ha. gemengd gewas. H.Vollenberg, Heidsepeelweg 5a*

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1965 | | pagina 1