IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 32 laargang 3, no. 33. Zondag: Maandag Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag; Zaterdag: Parochie H. Oda. 3e Zondag na Pinksteren. 6#30 uurIeesmis voor Peter Joh. Philipsen. 8.10 uur maanddienst voor Anna Smits - Weys. 9»15 uur leesmis. 10.15 uur Hoogmis voor de parochie. 7.3O uur leesmis voor de overleden familie Camps - Spreeuwenberg.- 10 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Hens'ing - Lens sen. 7.30 uur leesmis voor dé overleden ouders Fleurkens-Claessens. 7.30 uur gezongen jaargetijde voor Jan Mathijs Smeets en Emilia Smeets - Janssen. 7.30.uur nm. avondmis, leesmis uit dankbaarheid, eerste vrijdag van de maand, 7»50 uur leesmis voor de overleden familie van Dijck - Driessen. 7V30- uur leesmis voor Harrie Poels. Gelegenheid om te biechten van 7 tot 8 uur nm. Op 14- Juli a.s. zal onze dorpsgenoot G. Marcellis in Wychen de H. Priester wijding ontvangen, en op 18 Juli zal hij hier zijn plechtige H. Mis opdra gen. Wij geloven dat een dergelijke gebeurtenis hier nog. .altijd ondervonden, wordt als een eer en een feest van de gehele gemeenschap. Wij willen aan pater Marcellis dan ook namens de gehele7 gemeenschapreen cadeau aanbieden, en zullen hiervoor a.s. Zondag een collecte houden in de kerk. Daar pater Marcellis in de Missie zal gaan werken hopen we hem door bijdragen iets te kunnen geven wat hem de start in de missie' gemakkelij ke r zal maken. Meisjes Gilde. De meisjes die mee gaan naar de Juniorendag te Roermond, moeten eerst naar de kerk. De bus vertrekt om precies 9 uur bij de kerk. Zorg dat &e op tijd bent,.want de bus wacht niet. Heem brood en desnoods drinken mee» De kosten f.1,50 moet je in debus aan de leidster betalen» Dinsdagavond om 7 uur bijeenkomst voor de Odilia groep. Kom allemaal en als het kan op tijd. Dinsdagavond om 8 uur vergadering .voor de leidsters in ons nieuwe clubgebouw. We hopen dat jullie allemaal op tijd aanwezig bent. Handboogschutterij Degenen die a.s. Zondag 27 Juni 1965, mee gaan naar,het Nationaal Concours te Venray, worden verzocht om 2 uur n.m. bij H» van Asten aanwezig te zijn. Op zaterdag 3 Juni wordt het Nationaal Concours te Heyde bezocht, we ver trekken om 6 uur. Zorgt allen op tijd aanwezig te zijn.

YNB | 1965 | | pagina 1