I«J nSELSTEanS EU 111 S LRD. :.b.l. 17 Juni 1965. Jaargang 3no32 Parochie H, Oda. 2e Zondag na Pinksteren. 6.30 uur leesmis voor Peter Joh. Philipsen. 8.10 uur leesmis voor Anna Janssen - Smeets. 9.15 uur leesmiso 10.15 uur.-Hoog mis voor de parochie, waarna processie 7.30 uur leesmis voor de familie Glaessens - Poels. 7.30 uur gezongen jaargetijde voor Martin Strijbos. 10 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Philipsen-Hendriks. 7.30 uur maanddienst voor Peter Joh. Philipsen. 7.30 uur nm. gezongen avondmis voor-Catharina Ewals en Ar nold Bexkens. 7.30 uur maanddienst voor Wim Bus. 7o30 uur gezongen jaargetijde voor Jan Poels en Jeanette Poels. Gelegenheid om te biechten van 7 tot 8 uur nm. Misdienaars: van Ass - Hendriks. Zondag: Maandag Dinsdag: Woensdag Donderdag Vrijdag: Zaterdag: Meisjes Gilde. Op zondag 27 Juni gaan we met de Odilia- Lidwina- en Lucia groep naar de Junioren dag in Roermond. Diegenen die niet mee gaan moeten dit zo spoedigmogelijk.opgeven bij hun leidster. - We gaan met de bus, en de kosten voor deze dag zijn f.1.50. De tijd van vertrek komt volgende week in dit blaadje.. J.B.T.B. A.s. donderdag 24 Juni houdt de M'.B.L. en J.B.T.B. een gezamelijke ver gadering. Aan de orde zal komen het al of niet organiseren van een sport uitwisselingsmiddag met de afd. waar de laatste 3 jaar een contactavond- of weekend mee georganiseerd is. Wij hopen dat vele leden ondanks dat dit midden in de zomer is, naar de ze vergadering zullen komen. De vergadering wordt gehouden in cafe H. van Asten en begint om 9 uur nm Bibliotheek Hierbij delen we de lederi van de bibliotheek mede, dat de bibliotheek per 1 Juli a.s. geslèten is.. Drrhalve verzoeken we de leden vriendelijk de in het bezit zijnde boe ken aan de bibliotheek te "doen terugbezorgen. U kunt dit doen op: Maandag 21 en. 28 Juni van 7 tot 8 uur n.m.en op Zondag 27 Juni van 11.15 tot 11.45- uur vm. Boerinnenbond. De leden van de Boerinnenbond'worden vriendelijk verzocht om a.s. Zon dag deel te nemen aan Hoogmis en Sacramentsprocessie.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1965 | | pagina 1