yïSSELSTEUnS- IEULUS )LRD 10 Juni 1965. err Jaargang 3,no'.51. Parochie H. Oda. 1e Zondag na Pinksteren,Drievuldigheidszondag. Zondag: 6.50 uur leesinis voor Harrie Goumans8.10 uur leesmis voor de overleden gamilie Camps - Spreeuwenberg. 9.15 uur leesmis. 10.15 uur Hoogmis voor de parochie. Maandag: 7-50 uur leesmis voor Martien Peeters. Dinsdag: 7-50 uur leesmis voor de overleden fam. Fleurkens-Eenniskens Woensdag: 7«50 uur leesmis voor de overleden familie Hellegers-Maas. Donderdag: feest van het Allerheiligst Sacrament, 7«50 uur leesmis voor Antoon Swihkels. 7»50 uur n.m, avondmis. Vrijdag: 7-50 uur leesmis voor de overleden familie Flinsenberg-Arts 10 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Menting-Arts.- Zaterdag: 7«50 uur leesmis voor de familie van Dijck-Driessen. A.s. zondag is de plechtige sacramentsprocessie door de parochie Misdienaars: Spreeuv/enberg, de Wit. Meisjes Gilde. Dinsdag' 15 Juni- 1965, training voor de leidsters, te Veulen. De leids ters die mee gaan worden verzocht om precies 7«15 uur bij J. Slangen aanwezig te zijp. Fanfare. Het succes van onze drummers. Uit het vorig weekblaadje hebt U vernomen dat onze drumband deelnam aan het concours te Liessel. Maar de lauweren welke onze tambours daar wisten te behalen zeil nog niet bij allen bekend zijn. In de eerste^ afd. behaalden zij 144 punten, dit is voor alle vakken een 9, dit puntenaantal gaf recht op een eerste prijs met promotie en lof, daarbij nog een beker wegens het hoogste aan tal punten in deze afdeling. Dat het grote nieuws spoedig in ons dorp bekend was bewees wel de grote belangstellingbij het afhalen van de prijswinnaars. Het bestuur weil allen langs deze weg van harte bedanken voor dit eer betoon, en vooral dank aan de diverse personen en instanties welke hun blijk van belangstelling met een gave deden vergezellen. En nu tamboers, veel succes in de afd. uitmuntendheid. Korfbalclub. Zaterdag 12 Juni a.s. organissert de korfbalclub een dam- en kienavond. Hierbij wordt iedereen uitgedaagd te komen dammen tegen een dammer uit Liessel. Prachtige prijzen. Entree f.1, beneden 14 jaar f.-,50,. inschrijving f.1,benöaen 14 jaar f.-,50. Aanvang 8 uur n.m. Tot ziens in zaal Bos.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1965 | | pagina 1