w IEUÜJS 8 April 1965 Jaargang 3* no.22 Zondag: Maandag .Dinsdag: Woensdag: Parochie H. Qda. Tweede Passiezondag, of Palmzondag. 6.30 uur leesmis yoor- Martinus Peeters. 8.1.0 uur leesmis voor Wim Bus besteld door de handboogschutter!j. 9# 15 uur kindermis. 10.15 uur wijding van de palmen, waarna Hoogmis. 2 uur Lof. 7.30 uur leesmis Voor de overleden familie Jacobs- v-d-Ster- ren. 7.3O uur leesmis uit dankbaarheid voor de fam.. Arts - Jacobs. 7-30 uur leesmis voor de; overleden ouders Swinkels - Jeuken. Witte Donderdag: 3 uur H. Mis voor.de kinderen en anderen, s1 Avonds om o plechtige dienst. Goede vrijdag: 3 uur:plechtige;;dienst Paaszaterdag:s'Avonds om 11 uur1 de plechtige dienst, wijding van de Paas kaars, het doopwater en om ongeveer 12.uur plechtige Hoog mis Met Pasen zijn de diensten.om 7 uur, 8.30 uur en 10.uur. Biechtgelegenheid in de Goede Week: Dinsdag s'avonds van 6 tot 7 :HurWoensdag van 7»30 tot 8.30 uurDonderdag van 7 tot..8 uur. Vrijdag 7«5Q uur tot 8.30 uur. Gedurende deze uren wordt op ge gewone wijze biecht gehoord. Daarnaast zullen we een z.g. biechtcelebratie houden.:op Woensdag om 6.30 uur, en op.Vrijdag om 6.30 uur. Zaterdag wordt geen biecht gehoordv We. raden allen aan om dit bald goed te bewaren en te raad plegen voordat men gaat biechten. Meisjes Gilde. Zondag na de Hoogmis, bijeenkomst voor de Lucia- groep. Maandagavond om 7.30 uur bijeenkomst voor de Maria-Gorettie- groen, en de Cecilia- groep. Willen jullie-aan de contributie denken Dinsdagavond'- om 7 ;uur bi jeenkomst voor de Odilia- groep. Dinsdagavond om 8 uur vergadering voor de leids^ters, in de kleuterschool Veeverzekering. Volgende week wordt er begonnen met het schatten van het vee. De ledën worden verzochtude schetsen klaar te leggen, en bij het schatten aanwe zig te willen zijn. Panfare Leden van.Fanfare en Drumband.. pen^- aan af spraak, betref fenae een te maken foto. Daarom a.s. Zondag 11 April na de Hïoogmis precent rbij het Gemeenschapshuis, natuurlijk in uniform én met instrument( en marspar tijen.)

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1965 | | pagina 1