IiJSSELSTEarib IEULUS BLRD 1 April 1965- Jaargang 3? no.21 Parochie H. Oda. Passiezondag. Zondag: Maandag Dinsdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: 6.30 uur leesmis voor de overleden familie Coenen-Spreeuwen- berg, 8.10 uur leesmis voor de overleden f amilie 'vanOol - Althuizen.. 9.13 "uur kindermis, 10.15 uur Hoogmis, 2 uur Lof. 7.30 uur leesmis voor Peter Joh. Thilipsen 7.30 uur leesmis voor Willem Vollenberg. 7.30 uur leesmis voor - de -overleden familie Emont s-vcu.unls.t 19 uur leesmis voor Wim Bus en Ant. van Asten, "besteld door de Voetbalclub. 7.30 uur leesmis voor de familie Philipsen - Nijssen, uit dankbaarheid 7.30 uur leesmis voor de familie Potten - Coopmans. èglegenheid om te biechten van 6 tot'7 uut nm. Midienaars: Potten - Crienen. Woensdag - 7 - April._..zull.en we dejaarlijkse grote poets van de kerk do en Hiervoor roepen we: weer meisjes op om daarbij te heiepen. Hoe meer er komen, des te gemakkelijker en vlugger" "is hei werk-gedaan Boerinnenbond. A.s. maandag5 April 1965, kienavond voor de leden bij H. van Asten, aan vang 8 uur. Op 7 April begint er,;s1 middags om 2 uur in zaal Bos;,„bij_ voldoende deel name een meodercursus voor de leden. U kunt zich opgeven voor Zondag a-.s* bij. MevrVerheyen,- .Due.rnesew.eg, tel.270. Oik niet leden, die hiervoor intresse hebben, kunnen zich op hetzelfde adres opgeven. Aan alle inwoners. Culturele uitwisseling. Iq kadeB v(m de culturele uitwisBeling, Castenray - IJsselsteyn, zal de toneelgroep Castenray op Donderdag. 8 April 1965, een 3 tal eenacters opvoeren. Iedereen is welkom, het zal een gezellige avond worden. 8. uur, in. het gemeenschapshuis Eiervereniging Op zondag 4- April 1965, houdt de eierverrniging haar jaarvergadering, na de Hoogmis in het Gemeenschapshuis. De leden die de vergadering in zijn geheel bijwonen, ontvangen f.2,50 presentiegeld. Op _deee vergadering zullen 2 vertegenwoordigers van de C.V.V. te Venlo een korte spreekbeurt houden. Verder staan de bestuurs verkiezing op de' agenda. ATTENTIE. ATTENTIE Steunt de Korfbalclub en de Voetbalclub, en kfeopt glazen waaruit je bier e.d. kunt drinken, met de club. Stel hun daarom niet teleur, wanneer ze komen bij U aan de deur.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1965 | | pagina 1