«JsbtLSTEyns- lEUUJS liLRD. 17 Maart 1965 Jaargang 5? no.19 Parochie H. Oda. 5e Zondag van de Vasten. Zondag: 6.50 uur leesmis uit dankbaarheid van de familieClaessens- Zanders. 8.10 uur maanddienst voor Peter Joh. Philipsen. 9.15 uur kindermis. 10.15 uur Hoogmis, "besteld Jaargetijde voor Maria Mulders' - Thissen. 2 uur Lof. Maandag: 7«30 uur leesmis bij gelegenheid van een verjaardag. Dinsdag: 7«30 uur gezongen jaargetijde voor Gerard Arts en Maria Ger- truda van Enckevort. Woensdag: 7»30 uur, gezongen jaargetijde voor Gerard v, Dierendonck. Donderdag: Feest' van C.LA" Vrouw Boodschap, feest van devotie. 7*30 uur maanddienst voor Anna Smits - Weys. 19 uur avondmis voor de levende en overleden leden van de Boerinnenbond. Vrijdag: 7*30, uur maanddienst voor Wim Bus. Zaterdag: 7*30 uur gezongen jaargetijde voor Gertruda Winnen - Arts. Gelegenheid om te biechten van 6 tot 7 uur nm. Misdienaars: Spreeuwenberg - de Wit. Zonaag 21 Maart 1965 komt een pater Jezuit preken over het apostolaat van het gebed;. Men wordt verzocht het eerste zakje van de vastenactie zondag in de kerk in de bus te deponeren. Meisjes Gilde. Lucia- groep, wegens omstandigheden geen bijeenkomst. Maandagavond om half. acht bijeenkomst voor de Maria-Gorettie- en Cecilia- groep. Willen jullie de contributie meebrengen, deze is f.2,per kwartaal. Wij ho pen dat jullieallemaal aanwezig zult zijn, daab het belangrijk is in verband met een bespreking over de vacantie. Veeverzekering. In verband met de hige veeprijzen van "het dragend vee wordt er 10 meer uitbetaald bij schadegevallen;voor koeien die in deze periode vol dragen zijn. Dit is ingegaan op 15 Maart 1965» Schoolnieuws. Daar het zeer moeilijk is een goede spreker te krijgen voor-de aanstaan de ouderavond, moet de geplande ouderavond 1 tot 2 weken uitgesteld wor den. U wordtomtrent de juiste datum tijdig op de hoogte gesteld, levens zouden wij U,ouders no§ willen vragen, indien^mogelijk, Uw kin deren op dinsdag en vrijdagmorgen naar de H.Mis te willen sturen. Indien er voldoende kinderen aanwezig zijn, kan er in deze missen, welke onder toezicht, istaan van het personeel der school, gezongen worden. Natuurlijk zijn Uw kinderen ook op de -overige morgens van harte welkom in de H. Mis.-• 28 MAARTWIELERRONDE in IJsselsteyh,' U KÓMT TOCH -OOK 11 lXS I

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1965 | | pagina 1