StLSTfyns IEULUS iS 11 Maart 1965 - cm Jaargang 5? no.18. Parochie H* Oda. 2e Zondag van de Jasten. Zondag: 6.5Q uur leesmis uit dankbaarheid voor de fam.Geurts-Peeters 8.10 uur leesmis voor de overleden familie Kortooms-Puts. 5.15 uur kindermis. 10.15 uur Hoogmis voor zekere intentie. 2 uur Lof. Maandag: 73Qouur leesmis voor Hendrikus Maessen, Maria Maessen-Mans en Jac. Maessen. Dinsdag: 7-50 uur gesticht jaargetijde voor Hendrikus van de Ven, en Theo van de Ven Woensdag: 7.30 uur leesmis voor Willem Vollenberg. Donderdag: 19 uur avondmis, voor de overleden familie Emonts- vd.-Hulst. Vrijdag: Peest van de H„ Jozef patroon van de gehele kerk. 7-30 uur leesmis voor Gerard Deters. Zaterdag: 7-30 uur leesmis voor de familie Jeurissen-r Vijfeycken. Gelegenheid om te biechten van6 tot 7 uur nm. Misdienaars: Willems - van Dijck. Meisjes Gilde. Zondag om 10.15 uur bijeenkomst voor de O&il-i a-groep. Wij hopen dat jullie allemaal komen Denk aap de contributie, deze is nog niet van allemaal binnen»- M.B.L. J.B.T.B. Contactweekend Eist. zaterdag 13 Maart zal de afd. Eist een bezoek brengen aan IJsselsteyn. De leden van de afd. Eist zullen om 10.-30 uur in IJsselsteyn arriveren- De meisjes en de jongens die zich opgeven heb ben om een lid te ontvangen, worden dan ook verzocht onp half elf precies bij zaal Bos aanwezig te zijn. Wij willen deze jongens en meisjes er nog op wijzen dat ze deze jongeren uit Eist een leerzame en aangename middag bezorgen. sAvonds zal :om 7 uur een feestelijke avond worden gehouden in zaal Bos-. Op deze' avond, zijn alle leden hartelijk welkom.- Ook zondag na de Hoogmis zal een gezellige bijeenkomst worden belegd in zaal Bos. Dus loden komt,allen zaterdag en zondag. Toneeluitwi'sse'iinp;- Castenray. gQals ondertussen wel Bekend is, is deze uitwisseling uitgesteld tot 16 MaartDegenen die mee willen gaan worden verzocht zich a.s., zaterdag of zondag op te geven bij H. Potten. Contact%eèfcend' MBL.JBTB.QQk de 00Htactav0nd tussen de MBL. - en JBTB. is een week .uitgesteld, en zal nu worden gehouden op aadere datumOp deze avond zijn alle leden met eventuele verloofde welkom Carnavalsvereniging Degenen welke nog xekeningen hebben voor de Carnavalsvereniging worden verzocht deze uiterlijk zaterdag 13 Maart in te leveren bij P.Reynders.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1965 | | pagina 1