i^JSSELSTEynS IEULLI5 4 Maart 1963- CP? Jaargang 3, no. 17' Parochie H. Oda. 1e Zondag van de Vasten. 6.30 uur leesmis voor Thomas Michels. 8.10 uur leesmis voor Willem Vollenberg. 9-15 uur kindermis, 10.13 uur Hoogmis voor zekere intentie, 2 uur Lof. 7.30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Geurts- van Dijck. 7.30 uur gesticht jaargetijde voor Willem Spreeuwenberg en Margaretha Spreeuwenberg - Vervoort. 7.30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de fam. Peeters- in 't Hulst. 7 uur avondmis voor Wim Bus, besteld door de handboogschut terij. 7.30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de fam. Philipsen- Teunissen. 7.30 uur leesmis voor de overleden fam. Philipsen-Peeters. Gelegenheid om te biechten van 6 tot 7 uur nm. Deze week zijn woensdag, vrijdag en zaterdag quatertemper dagen. Alleen vrijdag is geboden vasten en onthoudingsdag. Misdienaars: Jenniskens - van Vught. Ofschoon wij, allen die het inschrijvingsbiljet voor de gezinsbijdrage hartelijk danken voor hun medewerking, en kunnen verklapen dat deze me dewerking zeer goed is, moeten wij toch nog eens een beroep doen op de achterblijvers om hun biljet op de. pastorie, of a.s. zondag in de kerk te bezorgen. U spaart ons daarmee veel werk. Wij kunnen begrijpen dat dit in verband met de carnaval vergten is geworden, maar nu deze dagen voorbij zijn zouden willen verzoeken om ook hieraan uw medewerking te willen verlenen. Dus nog eens, vergeet het niet lil. Zondag: Maandag Dinsdag: oensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: Meisjes Gilde. A.s. zondag 7 Maart 1963, te 2 uur n.m.bijeenkomst van de Lucia-groep. Ruiterelub Zoals reeds 'eerder medegedeeld houdt de ruiterclul» op Zondag 7 en Maan dag 8 Maart 1963, een groot fancy-fair, ten bate van de kas. Dit fancy-fair wordt gehouden in het Gemeenschapshuis. Deze fancy-fair bevat diverse attracties o.a. prijsschieten met gloednieuwe buksen en kogeltjes. Op maandagavond te ongeveer 11 uur heeft de trekking van de loterij plaats, met' als hoofdprijs een shetlandse pony. Zondagmiddag te 2.30 uur is er speciaal gelgehheid voor de kinderen^om de fancy-fair te* bezoeken, hiervóór zijn speciale attracties aanwezig. Boerinnenbond Voor de leden, die op donderdag 11 Maart naar Oir'lo gaan, vertrekt er een bus om 6 uur aan de kerk, om 6,03 uur aan de Timmermannsweg bij in 't Hulst, en om 6.10 uur. aan de Paardekopweg bij P.J. van Hoof. Zorg er voor, om bij de aangewezen plaatsen op tijd aanwezig te zij*.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1965 | | pagina 1