SELSTEUnS 1EUUÜ5 11 Februari 1965. Jaargang 3> no. 14 Parochie H. Qda. Zondag Septuagesima. 6.50 uur leesmis voor de overleden ouders Martens-Peters. 8.10 uur leesmis voor intentie van de familie Jenniskens- Philipsen. 9-15 uur kindermis. 10.15 uur Hoogmis. 7.50 uur leesmis voor Adrianus v.d. Akker en echtgenote 7.30 uur leesmis voor Martinus Strijbos, "besteld door het liefdewerk Q.L. Vrouw van Lourdes. 7.3O uur gezongen jaargetijde voor Willem Jacobs. 7 uur avondmis, gezongen jaargetijde voor Johannes Verste gen en Johanna Cleophas. 7.30 uur gesticht jaargetijde voor Peter Wilmsen, Petronëlla Lit jen s en. hun zoon Simon. 7.3O uur leesmis voor Anna Smits - Weys, besteld door het liefdewerk O.L.Vrouw van Lourdes. Gelegenheid om te biechten van 6 tot 7 uur nm. Misdienaars: Spreeuwenberg - de Wit. Meisjes Gilde. Zondagmiddag om 2 uur bijeenkomst voor de Odilia-groep. Willen de leid sters er aan denken dat dinsdagmiddag 16 Februari om.half vier Mej._ Schreurs in IJsselsteyn komt. s'Avonds om half acht is er dan training in Leunen. Zondag: Maandag Dinsdag: Woensdag: Donderdag Vrijdag: Zaterdag: :.B.L. J.B.T.B. Danscursus. De eerste les van danscursus wordt gehouden op Donder dag 18 Februari, in zaal Bos, en begint om 7 uur nm. precies. Contactweekend. Zoals reeds-vorige week is gemeld zal de afd. Eist,waar wij enkele weken geleden een bêzöek hebben gebracht, op 13 eu 14 Maart in IJsselsteyn worden ontvangeni Hiervoor zijn gastgezinnen nodig. De meisjes of jongens die een lid van de afd. Eist willen ontvangen, worden verzocht zich op te geven bij Margriet Camps, tel.no.284 Contactavond M.B.L.-J.B.T.B. De contactavond van de M.B.L. en J.B.T.B. zal worden gehouden op Woensdag 17 Maart. Op deze avond zullen verschil lende voordrachten, declamaties :en wedstrijden worden gehouden. Degenen die een voordracht of declamatie willen doen worden verzocht, zich in verbinding te stellen met: een der bestuursleden. Korfbalclub. De training heeft in het vervolg iedere vrijdag plaats van 7*3° 'to'fc 9 uur n.m. Meisjes van 14 jaar en ouder, die intresse hebben voor de korfbalsport, kunnen zich opgeven bij Id& Janssen, tel.no. 201.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1965 | | pagina 1