iJSSELSTEynS I EU UJ S itÏLRD 28 Januai 1965- Jaargang 3? no. 12. Paro chi e H.O da 4e Zopdag na de Ver s chijning des Heren. Zondag: 630 uur leesmis voor de overleden familie Nellen - Hutten, 8.10 uurleesmis voor de overleden familie Claessens - Mi- chels. 915 .udjrKindermi's10.13 "uur Hoogmis. Maandag: 7*30 uur gesticht jaargetijde Alhert Verheyeneen- Petronel- la. Ver.hey.enen.hun zo on .Willem Dinsdag: Feest van Maria Lichtmis, feest van Devotie.7-30 uur wij ding van de kaarsen waarna leesmis voorzekereintentie. 7 uur avondmis vpor Willem Vollenberg. Ka de avondmis wordt de Blasius zegen gegeven. Woensdag; 7*39 uur leesmis voor.Wim. Busbesteld door de handboogschut terij. Donderdag uh? .„nunavondmisgezongen jaargetijde- voor Har-rie Vergeldt. Vrijdag; elerst.a._.vri jdag van de maand. 7130 uur.. H.». Mis t.e.v» het H. ..Hart...'voor Peter Joh. Philipsen. Zaterdag; 7*30 uur leesmis voor de overleden familie Janssen-Winnen. Gelegenheid om te biechten van. 6 tot 7 uur n.m. Misdienaars: Jenniskens. - van Vught. Meisjes Gilde. Alle leden worden verzocht om op Dinsdagavond 2 Februari om 7-ZO uur aanwezxg te zijn. Degenen die een uniform hebben gelieve dit dan te doen. Willen jullie de contributie ovel? het. 1e, kwartaal zo spoedig mogelijk meebrengen. Aan alle ouders van IJsselsteyn. Op dinsdag" 2' Februari is weer de jaarlijkse oudersavond van het Meisjes Gilde., in het. Gemeen schapshuis,-aanvang 7*30 uur n.m. Het programma"! s als volgt: 1. Declamatie. 6« 2. Bobbel 7. '3* Lidwina .groep '8; 4. Wiesje Snuf9 5Schwartzw'aiderkirsch. ik wil een man. Pauze met loterij. De heks. van hetrblauwe, yen, Zeg net nu aande wereld;. Wij hopen dat véle ouders deze avond zuilen'bezoeken, J.B.T.B. B.X. Op donderdag 18 Februari 1'965 is de eerste les van dë DAKSCURSUS in zaal J.. Bos,. .Degenen die zich voor deelname hebben opgegeven worden ver zocht op: gëho'emde' datum aanwezig te willen zijn. Indien er afmeldingen zijn kan. dit opgegeven worden bij L. Janssen tel265 Eventuele, nieuwe ..liefhebbers kunnen zich nog opgeven tót uiterlijk 1/2-'65 bij L. Janssen, tel.265, of Riek Claessens "tel.330. De eventuele gegadigden dienen een leeftijd te hebben van 15 jaar of ouder.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1965 | | pagina 1