IlJSSELSTEanS EUUUS 21 Januari 1965" crrn C?~} Jaargang 3? no.11 Zondag: Maandag Dinsdag: Woensdag: Donderdag/ Vrijdag: Zaterdag: Parochie H« Oda. 3e Zondag na de' Verschijning des Heren. 6.30 uur-Ieesmis voor de overleden familie Litjens- van-So meren. 8.10 uur maanddienst voor Wim Bus. 9-15 uur kinder mis. 10.15 uur Hoogmis voor de parochie. 7.30 uur weekdienst voor Anna Smits - leys. 7.30 uur leesmis voor de overlfamilie Jeurissen - Janssen, 7.30 uur maanddienst voor Anna Smits - Weys. 7 uur avondmis, leesmis voor de overl.fam. Lemmens-Poels. 7.30.uur .leesmis voor Maria Janssen - Droesen.10 uur plech tige huwelijksmis voor het "bruidspaar Smeets - Cox. 7.30 uur leesmis voor de overl. fam. Vogels - Jeurissen. Gelegenheid om te biechten van 6 tot 7 uur nm. Misdienaars:Potten - Crienen. Instrumentenactie fanfare. Nadat.U het schrijven elders in dit blad hebt gelezen, maakt het actie comité. fanfare-instrumenten het volgende bekend: Op zondag 24- Januari zal de uitslag van de actie in IJsselsteyn bekend worden gemaakt tijdens een muzikaal programma. Het actie-comite nodigt U allen uit om even te komen luisteren, want U bent toch ook benieuwd naar het resultaat Het programma is als volgt: 7,uur: Mars van de fanfare door de dorpskern. 7,30 uur: Opening avond in het-Gemeenschapshuis met enkele marsen. 7,45 uur: Bekendmakingvan de uitslag van de actie. 8,— uur:' Concert door de^fanfare. Hierna: Stemmingsmuziek door orkest Potten - Lemmens. Kotnt U allen, ook de gehuwden met echtgenote, want het wordt er gezel lig, en als U zaterdag allen tesamen zorgt voor een zo groot mogelijke opbrengst, dan zeker I I i Stichting Gemeenschapshuis. Op zondagavond .24 Januari a.s., de avond waarop door het actie-comite de opbrengst' bekend wordt gemaakt van de rondgang door IJsselsteyn voor de nieuwe muziekinstrumenten voor ons aller fanfare- zal het bestuur van de Stichting Gemeenschapshuis de uitloting houden van een 20 tal rente loze leningen, elk ter waarde van f.100,-. Houdb derhalve Uw obligaties bij de hand en komt, naar het Gemeenschapshuis. Wie weet krijgt U ditmaal uw geld terug. Meisjes Gilde. Zondagmorgen van kwart over tien tot elf uur bijeenkomst voor de Odi- lia-groep. Donderdagavond van 7 tot 8 uur oefenen voor het toneelstuk van de Odilia - groep.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1965 | | pagina 1