SSELSTEynS IEL1UJ5 BLRD. 7 Januari 1965» Jaargang 5» no.9 Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: Parochie H. .Oda. Eerste zondag na Driekoningen,feest van de H. Familie. 6.30 uur leesmis voor Henricus Maessen, Maria Maessen - Mans en hun zoon Jacques. 8„TO uur leesmis voor Peter Joh.Pongen 9.15 uur kindermis-: TG-. 15 uur Hoogmis, gesticht jaargetijde voor Albertrus Fleurkens ei Elisabeth Fleurkens -r-Claessens. 7.30 uur gestichtjaargetijde voor Maria Janssen - Droèsen; 7.30 uur weekdierst voor Anna Smits - Weys. 7o30 uur leesmis voor Pater Joh. Ewals - Pouwels. 7 uur avondmis, gesticht jaargetijde voor Petrus Mulders en Maria Mulders - Thissen. 7.30 uur maanddienst, voor Anna Smits - Weys. 7.30 uur leesmis voor Hendrikus van de Ven. Gelegenheid om te. "biechten van 6 tot 7 uut n.m. Misdienaars: Spreeuwehberg - de Wit. Meisjes" Gilde. Zondag, van 10,15 uur tot 11 ..1,5 uur v.m. "bijeenkomst voor de Lucia- en Odilia groep, in het Gemeenschapshuis. Dinsdagavond om 730 uur leidstersvergadering in de Kleuterschool. Zorg dat je op tijd aanwezig bent. J.B.T.B. Excursie -D'egenen aie zich opgegeven hebben om de excursie-naar de Deutz fabrieken in Keulen mee te maken, worden dringend verzocht a;s. Dinsdag '12 Januari s.' morgens om 7 uui aan de kerk te zijn. Wij kunnen niet later vertrekken Omdat wij om 9?30 uur han de fabriek moeten zi.in. Limco Op donderdag 14 Januari 1965 ,- wordt er in her Gemeenschapshuis om 7» 30 uur de jaarlijkse vergadering gehouden.. Het béstuur ^'vertrouwt;- er op dat vele leden met hun echtgenoten deze ver gadering bij zullen wonen.. Belangstellende jonge/boeren zijn ook welkom. Peis"naar Beiéren. Zoals :U weet is er dit jaar met Pasen een groep IJsoelsteynse jongeren naar Beièrén geweest. Omdat dit een groot succes is geworden zal Mijn heer Pastoor, op uitnodiging van Pfarrer Kohl,, - ook in de loop van dit jaar een dergelijke reis organiseren. y Om een en ander te bespreken zal,er,op Woensdag 13' Januari om 7»30 uur nm. in het Gemeenschapshuis een bijeenkomst gehouden worden voor jongens en meisjes bov.en 1.7 jaar, die hiervoor belangstelling hebben. Pluimveehouders. Maandag 11 Januari 1965, te.-7*50 uur n.m., in de oovenzaal van'de Boeren^ bond, bijeenkomst .van dekernclub pluimvee. Eventuele liefhebbers voor deze club, kunnen-zich-op deze 1e -bijeenkomst opgeven voor deelname. J_/ J.1 \±s I I. V-4._L. V-/ _X_ O.J. V-/ 2T W

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1965 | | pagina 1