JsSELSTEanS-NlEULUS - IllRO. 31 December 1964. Jaargang 3, no-,8. Paro chi e EQ da. Peest van de Naam Jezus. Zondag: 6-.3G uur leesmis uit dankbaarheid, t. e.v. de H. Jozef,voor de familie Keysers - v-d- Munckhof-. 8.10 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie v.d. Weyer - Smits». 9.15 uur kindermis. 10,15 nur Hoogmis-,gezongen jaargetijde voor Anna Pleurkens - Pouwels^. 2 uur Lof-, Maandag: 7'50 uur leesmis voor de overleden fam. Bovee - Cuyp.er.s-. Dinsdag: 7-50 uur leesmis voor de overleden ouders Janssen-Heiligers, 9.50 uur plechtige huwelijksmis voor het bruidspaar van Vegchel - Lémmens Woensdag: Peest van driekoningen, feestdag van devotie, 7*50 uur lees mis voor de ober leden ouders, van Vegchel - Lemmens. 9 uur leesmis voor intentie van de M.B-.L-. en J.B.T.B. van de kring Ve'nray. Donderdag: 7-50 uur gezongen jaargetijde voor Maria Hellegers-Creemers. Vrijdag: 7»50 uur weekdierst boor Anna-Smits - Weys. Zaterdag: 7-,50 uur. gezongen jaargetijde voor Gertrudls Swinkels-. Misdienaars: Willems - van Dijck-. Meisjes Gilde-. Zondagmorgen van kwart over tien tot kwart over elf, bijeenkomst voor de Lucia- en Odilia groep, in het Gemeenschapshuis. In de wintermaanden zal er bijeenkomst gehouden worden in het Gemeen schapshuis, voor alle groepen. Boerinnenbond. Uitnodiging. Qezepp-j.g.e en leerzame bijeenkomst, praatje over melk en zuivelproducten, prachtige kleurenfilms, kaasproeven» Tijdens de pau ze koffie of thee. Prijsvraag, met 5 hoofdprijzen, elke 20e oploèsing een extra prijs, iedere bezoekster een surprise. Dit alles wordt U gratis aangeboden door Het Uederlans Zuivelbureau-, in samenwerking met het bestuur van de Boerinnenbond, op Donderdag 7 Januari 1965 van 7 tot 9 nur in zaal Bos-, Lovinckplein 1. Ook uw volwassen dochters en kennissen zijn hartelijk welkom. Mi dd en s t and sve r eni ging A.s. zondag 5 Januari is het eerste. Midden standsbal rn zaal Bos, het begint om 6 uur n.m. Er is gezorgd voor eerste klas dansmuziek, zodat de echte dansliefheb bers op de spiegelgladde vloer van zaal Bos eens echt hun hartje kun ne ophalen. Het wordt er nu weer net zo gezellig als laatst met het Hondenclub- bal. Wij verwachten niet alleen de jeugd, doch ook gehuwde paren die eens een gezellig avondje uit willen hebben. De opbrengst is ter medefinanciering van IJ.N.B., alsmede een gedeelte voor Santos. Iedereen van harte WELKOM. Hovj

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 1