Parochie H. Gda. Zondag; onder het octaaf van Kerstmis. Zondag: 6.30 uur leesmis voor de overleden familie Rongen. 8.10 uur leesmis voor Wilhelmina Claessens - Michels. 9*15 uur kinder mis, 10.15 uur Hoogmis voor zekere intentie. Maandag: 7-30 uur leesmis voor Gerardus, Harrie en Antonetta Vergeldt, Dinsdag: 7*30 uur leesmis t.e.v., Q.L. Vrouw, voor de familie van Ha peren -- Verschuuren. Woensdag: 7*30 uur leesmis voor de familie Philipsen - Ousters. 9-30 uur plechtige huwelijksmis voor het bruidspaar Hermans- Servais. Donderdag: 7-30 uur leemis voor Catharina Stoffelen - Kroon. Vrijdag: Nieuwjaarsdag, feest van devotie. 6.30 uur leesmis voor de overleden familie Claessens - Poels. 8.10 uur leesmis voor Antoon van Asten. 9-15 "uur kindermis. 10.15 uur Hoogmis voor zekere intentie. Zaterdag: 7«30 uur leesmis voor Renier, $o en Antonetta Swinkels. Misdienaars: Jenniskens - van Vucht. Meisjes Gilde. Zondag onder de Hoogmi's, dus van 10,15 uur tot 11,15' uur, bijeenkomst voor de Lucia- en Odi-lia- groep. Dinsdagavond van 7 tot 8.30 uur, bijeenkomst voor de Maria-Gorettie en Cecilia- groep. Komt allen, dn verband met het oefenen voor de oudersavond. K.A.B. Kerstcollecte, "Dr.Poelscomite".slecllts 0en kger per jaap vpagen wij van U een onertje voor: zwanne kinderen, noodlijdende gezinnen, rustbehoe- vende moeders en hulpbehoevende zieken. Voor genoemd doel wordt een dezer dagen een rondgang gehouden. Middenstandsvereniging. Het is gebleken dat er in IJsselsteyn diverse mensen zijn, die geen "Land bouwer" zijn, geen "Arbeider", maar toch ook weer geen eigen zaak drij ven en dus geen lid zouden.kunnen zijn van de "Middenstand". Mensen dus, die officieel bij geen van de drie "Standsorganisaties" horen,, doch die door hun functie of werkzaamheden het dichtst bij de middenstand staan en zich ook daartoe aangetrokken voelen. Voor deze mensen bestaat thans de gelegenheid om z.g. "Sympatiserehd lid" te worden van de R.K. Midden standsvereniging, Zij die hiervoor iets voelen, kunnen zich opgeven bij het bestuur, zij zullen in onze vereniging van harte welkom zijn.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 1