seisïEyns s LRD 23 JRnilRRI IS VOOR IJSSELSTEHn EEfl ZEER BELRRGREIHE ORG, ILIROT 17 December 1964, Jaargang 3, no.6 Parochie H. Qda. 4e Zondag van de Advent. Zondag: 6.30 uur leesmis voor Harry Goumans. 8.10 uur lee.smis voor Wim Bus besteld door de handboogschutterij. 9.15 uur kinder mis. 10.15 uur Hoogmis voor Peter Joh. Philipsen, besteld door de buurt. Maandag: 7.30 uur maanddienst voor Maria Mulders - Thissen. Dinsdag: 7-30 uur maanddienst voor Martinus Strijbos. Woensdag: 7-30 uur maanddienst voor Peter Joh. Philipsen. Donderdag: Vigilie van Kerstmis, 7«30 uur maanddienst voor Wim Bus. Vrijdag: Hoogfeest van Kerstmis, 4 uur Nachtmis voor de parochie, 6.30 uur leesmis voor Martinus Strijbos,- besteld door de familie Rongen - Strijbos. 8.10 uur leesmis voor Hendrikus van de Ven. 10 uur Hoogmis, besteld jaargetijde voor Gerrit van Dijck. 3 uur plechtig Lof. Zaterdag: 2e Kerstdag, feestdag van devotie. 6.30 uur leesmis voor de overleden familie Lemmens - Poels. 8.10 uur leesmis voor een zieke. 9»15 uur Kindermis. 10.15 uur Hoogmis voor Peter Joh. Philipsen. Donderdag, vigiliedag van Kerstmis is geboden vasten en onthoudingsdag. Men kan deze vasten en onthouding ook houden op woensdag, dus daags van te voren. Donderdag is gelegenheid om te biechten van 4 tot 6.30 uur, en van 7 tot 9 uur n.m. Voor dé oudere mensen is s'middags gelegenheid van 2 tot 3 uur. Misdienaars: Potten - Crienen. In het retraitehuis te Roermond worden verdiepingsdagen voor meisjes gehouden en wel van 5 tot 8 Januari, en van 25 tot 28 Maart 1964. De opening is s'avonds om 7 uur voor het souper, sluiting na het mid dageten. De kosten zijn f.18,50. Zondag 17 Januari ên zondag 22 Maart 1964, worden verdiepingsdagen ge houden voor echtparen. De opening is s'morgens om 9,30-uur en sluiting na de middag met een avondmis. Kosten f.7,50.per persoon. Men kan zich opgeven ofwel op de pastorie of rechtstreeks bij het re traitehuis: Kapellerlaan 81, Roermond. Schoolnieuws. Kleuterschool.s.Vrijdag begint voor de kinderen die bij Juffr.Maria in de klas zitten de kerstvacantieDe kinderen van Juffr. Sannie komen dan nog naar school. Voor hen begint de vacantie op woensdagavond. We verwachten de kleuters dan weer op 7 Januari op school.A.s. maandag hebben alle kinderen vrij in verband met een vergadering.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 1