l^JsSELSTEynS IEU 111 S flLAO. 3 December 1964. Jaargang 3, no.4 Parochie H. Oda. 2e Zondag van de Advent, Zondag: 6.30 uur leesmis voor een overledene. 8.10 uur leesmis voor de overleden familie Janssen - Philipsen. 9*15 uur Kinder mis. 10.13 uur Hoogmis voor Martin Strijbos en Peter Joh. Philipsen, besteld door de Tuinbouwvereniging. 2 uur Lof. Maandag: 7-30 uur weekdienst voor Anna Smits Weys.. Dinsdag: 7«30 uur leesmis voor Maria Janssen - Droesen. Woensdag: 7-30 uur leesmis voor intentie van de fam.Winnen - Smits. Donderdag: 7«30 uur leesmis voor de overleden familie Verhalle. Vrijdag: 7.30 uqr leesmis voor Hendrikus Maessen, Maria Maessen - Mans"en JacMaessen. Zaterdag: 7-30 uur gezongen zieledienst voor Anna Smits - Weys, be steld door de buurt. Gelegenheid om te biechten van 6 tot 7 uur nm. MisdienaarsSpreeuwenberg - de Wit. Meisjes Gilde Dinsdagavond van 7 tot 8,30 uur, bijeenkomst voor de Maria-Gorettie- en de Cecilia groepe Ruiterelub Zaterdag 12 December 1964 organiseert de Ruiterclub haar jaarlijkse snertrit. Om 9,30 uur bm. worden alle ruiters aan het magazijn van de Boerenbond verwacht, waar dan vertrokken zal worden richting Kempkens- berg. Boerinnenbond. Op woensdag 9 December 1964 houdt de Boerinnenbond haar jaarvergadering in zaal Bos, aanvang 7,30 uur n.m. Op deze vergadering komt de bestuursverkiezing aan de orde. Verder zal Mevr. Rooyackers- uit Venray, voet.specialisteop deze vergadering een spreekbeurt houden. Trouwe opkomst wordt verwacht. Excursie J.B.T.B. De leden die mee willen naar de Doutz - fabrieken in Keulen, kunnen zich nog opgeven 7ot 7 December 1964, bij een der bestuursleden. Zaadhandel Omdat verschillende afnemers het bericht over het stopzetten van de zaadhandel door de J.B.T.B. vorige week niet hebben gelezen, wil len wij er nogmaals op wijzen dat de Jonge Boeran de zaadhandel om ver schillende redenen niet langer zal worden voortgezet. Ook deze week willen we alle afnemers nog hartelijk danken voor het in ons gestelde vertrouwen.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 1