B QEREH LEE li BRflH Mededeling voor JEUGDSPAARDERS hij de BOERENLEENBANK. volgens de jeugdspaarwet) Weet U dat het jaar 1964- weer kort is geworden en er nog slechts één maand over is om aan Uw verplichtingen te voldoen. dat U voor het einde van het jaar minstens 30,moet hebben gespaard. d.w.z. 30,x het aantal spaarjaren dat het spaar boekje loopt; dat het mogelijk is om maximaal 200,per jaar te sparen en dat U hiervoor nog slechts een maand hebt. dat het nog steeds mogelijk is om U als nieuwe jeugdspaarder aan te melden, maar dat U dan minstens 13 Daar moet zijn en. niet ouder dan 21 jaar. Leeftijd van aanmelding 13-21 jaar) dat een eenmaal afgesloten jeugdspaarovereenkomst maximaal 9 jaar kan lopen en dat deze minstens 6 jaar moet lopen. hierbij wordt het jaar van de opening van het boekje als 1e jaar gerekend.) dat op het hiervoor gemelde enkele uitzonderingen zijn, n.l. a) Bij huwelijk van de deelnemer kan het geld met de 10% ;premie worden opgenomen, indien de spaarrek. minstens 3 kalenderjaren heeft gelopen. jaar van de 1e storting inbegrepen) b) Bij overlijden van een van de ouders kan het geld worden opge- nomen indien de spaarrek. minstens 1 kalenderjaar heeft gelopen. dat opname van het gespaarde geld ten allen tijde mogelijk is, maar dat alleen premie wordt uitgekeerd indien aan de voorwaarden van de Jeugdspaarwet is voldaan. Hierboven zijn de voornaamste genoemd. Jeugdspaarderskijk eens in Uw eigen spaarboekje of U nog iets moet of wilt doen om zoveel mogelijk van de Jeugdspaarwet te pro fiteren en kom dan liefst een en ander laten doen in de 1e helft van december. Dit voorkomt een opeenhoping van werk op het einde van het jaar. DENK AAN DE PREMIE VAN 10%. Jeugdigen van 15 tot 21 jaar indien U nog niet mee doet met de zilvervloot, dan wordt het nu tijd om U aan te melden als jeugd spaarder. Het 1e jaar is dan gauw verdiend, want op 1 jan. 1965 is het eerste spaarjaar reeds voltooid. MELD U AAN ALS JEUGDSPAARDER BIJ DE Kerkweg 1a IJSSELSTEYN. tel. 04-785-276

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 6