MEDEDELINGEN en OPSTELLINGEN S.V. "IJSSELSTEYN" A.s. dinsdag 1 December 1964 zal St. Nicolaas een bezoek brengen aan onze voetbalclub. Hiermede nodigen wij alle leden met echtgenote of verloofde uit. De da mes die tijdens de fancy-fair meegewerkt hebben krijgen nog bericht. De spelers van de A jeugd komen dinsdagavond 7?50 uur in clublokaal H. van Asten. Op woensdagavond zal de Sint een bezoek brengen aan de B en C jeugspe- lers, in het Gemeenschapshuis, om 7 uur n.m. OPSTELLING: Th.Dericks Jac. Janssen H. Koonings B. van Schijndel H. Litjens P.Verstappen. J. Koonings G.v.d.Weyer W. Kleuskens H. van Ass Hub.Koonings Res.: M. Horrevoets A. Sanders J. Arts WEDSTRIJD: Oirlo II IJsselsteyn IX, aanvang 2,50 uur, vertrek 1,50 uur, per auto. OPSTELLING: H„ Lemmens JosWisF.ans J ...Stevens P. Cox G. Vergeldt A. Litjens M.Marcellis M.Berkens A.v.d.Gaer A.Kleuskens A. Wlsmans Re s»WJanssen W. Smeets L. Lemmens Boerenbond. Ver zekeringen.. Q^e Yer.ze^-@ir.^,en welke een wettelijke aansprak© li jkheids- verzekering via ons bij de 0.V.M-. hebben, t.w. W.A. verzekering Landbouw of een W.A. verzekering gekoppeld aan de ongevallenverzekering, hebben van de O.V.M. een schrijven ontvangen dat de premie van deze verzekering enigzins verhoogd is, in verband met de steeds toenemende W.A. schadege vallen. Leze circulaire schijnt voor velen wat onbegrijpelijk te zijn. Wij zijn steeds bereid de nodige, adviezen in deze te geven* Om U echter een e.n ander duidelijk te maken zal Dhr. P.van Mullekom a.s. maandag 50 November op hst kantoor van de boerenbond zitting houden zo dat iedereen die dit wenst nadere inlichtingen kan krijgen. Kunt U niet op deze dag, kom dan gerust op eer andere dag rustig bij ons op kantoor en ook wij zullen U volledig op de hoogte stellen. Te koop: 2 voldragen vaarzen, Te koop: 7 weekse C.P.I. pullen. en 1 pas gekalfde jonge koe-. W52 x R97 x R80, G.i £.d. Munckhof, Puttenweg 19- Pr.Jenniskens, Rouwkuilenweg 4 Tel.no.04785-571

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 5