SSELSTEHnS I EU LU S sBlro, 26 November 1964-. Jaargang 3, no.3 Zondag: Maandag Dirlsdag: Woensdag: Donderdag Vrijdag: Zaterdag: FaroChie H. Oda. 1e Zondag van de Advent. 6.30 uur leesmis voor Harry Goumans. 8.10 uur leesmis voor de familie Baltissen-Jacobs.9.15 uur Kindermis. 10.15 uur Hoogmis uit dankbaarheid voor de familie Thoone - Janssen. Geen Lof. 7.30 uur leesmis voor Maria Janssen - Winnen. 7 "uur1 avond mis voor de levende en overleden leden van de Boerinnenbond. 7.30 uur gezongen H. Mis uit dankbaarheid. 7.30 uur weekdienst voor Peter Joh. Philipsen. 7.30 uur leesmis voor de overleden ouders Smeets-Janssen. 7.30 uur leesmis voor de overl. familie Peeters - Michels. 7.30 uur leesmis voor de overl.familie Hubers-Spreeuwenberg. Gelegenheid om te biechten van 6 tot 7 uur n.m. Misdienaars: Willems - van Dijck. Collecte. zondag 29 November zal de eerste collecte in de kerkge houden worden voor de Federatie B.L.O. nazorg. De opbrengst hiervanis dan ook bestemd voor diegenen welke na hun onderwijs niet volledig^in staat zijn om in hun levensbehoefte te voorzien, omdat zij geestelijk of lichamelijk gehandicapt zijn. Voor dit doel werken in Nederland 3 ouder verenigingen n.l. de algemnne "Helpt Elkander", de Protchristelijke "Phiadelphia" en voor de katholieke "Voor het zorgenkind" Voor een uitvoerig artikel over dit doel zij verwezen naar het artikel in "Peel en Maas" van vrijdag 20 November j.l. Onze hoop is dat de collecte in IJsselsteyn een flinke opbrengst mag geven. Meisjes Gilde. Op donderdag 3 December wordt van 7 tot 9>30 uur voor alle leden de St. Nicolaas avond gehouden. Als er meisjes zijn die s'avonds alleen naar huis moeten, zouden wij de ouders willen verzoeken deze af te komen ha len, zodat er niemand alleen hoeft. Zondagmorgen tussen 10 en 11 uur kunnen alle meisjes hun pakje inleveren in het Gemeenschapshuis. Jeugdvoetbal. St.Nicolaas,Zwarte Piet'^oens^ag 2 December om 7 uur n.m. zal St.Nico laas en zijn zwarte knecht een bezoek brengen aan de jeugdvoetballers, in het Gemeenschapshuis. Deze avond zal niet 1 uurtje in beslag nemen zoals voorheen, maar hiervoor is een hele avond bestemd, van 7 tot 9)30 u. De ouders worden verzocht dat de jeugdvoetballers om 6,30 uur precent zijn aan huis, dan worden ze per auto afgehaald en teruggebracht, tegen betaling van 25 cent. Deze regeling geldt niet voor de spelers die aan of binnen de Ringweg wonen, zij worden verzocht om op eigen gelegenheid te komen. Bij deze nodigen de Jeugdleiders het bestuur van de Voetbalclub beleefd uit, om deze avond van de jeugdvoetballers op te luisteren.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 1