1L %J5SE LSTEidnS EU UJS -Blrd. 19 November 1964, Jaargang 3, no.2 Parochie H. Oda. 27e Zondag na Pinksteren, en laatste. Zondag: 6,30 uur leesmis voor de familie Willems - Verheyen. 8,10 uur maanddienst voor Peter Joh. Philipsen. 9,15 uur kindermis. 10,15 uur Hoogmis. 2 uur Lof. Maandag: 7,30 uur maanddienst voor Martinus Arts. Dinsdag: 7,30 uur maanddienst voor Wim Bus. Woensdag: 7,30 uur weekdienst voor Peter Joh. Philipsen. Donderdag: 7,50 uur leesmis voor Maria "Verhoeven en overleden familie, Vrijdag: 7,30 uur gezongen jaargetijde voor Maria Janssen - Winnen. Zaterdag: 7,50 uur gezongen H. Mis uit dankbaarheid voor de familie Arts - Smits. Gelegenheid om te biechten van 6 tot 7 uur n.m. Misdienaars: Jenniskens - van Vucht. Meisjes Gilde. Zondagmorgen om 10,30 uur bijeenkomst voor de Lidwina-groep en de Lucia- groep. Zondagmiddag na het Lof, bijeenkomst voor de Odilia-groep. Maandagavond van 7 uur tot 8,30 uur bijeenkomst voor de Maria-Gorettie en de Cecilia-groep. Culturele kring. Namens het bestuur van de culturele kring willen wij iedereen bedanken voor de medewerking die wij hebben ondervonden bij de verkoop van de lid maatschapskaarten, ofschoon ue een aantal leden minder Rebben als het voorgaande jaar. Niettemin zullen wij ons best doen om het komende seizoen weer 4 avon den te organiseren naar best vermogen. Als eerste beginnen we met de toneelgroep "De Schakel" uit Gemert. Het toneelstuk dat deze vereniging opvoert is "Betje regeert", dit is een blijspel in 3 bedrijven door Henk Bakker. Een verkwikkend en verrassend spel uit het dagelijkse leven met fijne en gevoelige karaktertyperingen. Tevens een spel dat ons allen nog iets te zeggen heeft. Dit toneelspel wordt opgevoerd op Maandag 23 November 1964, om 19,30 uur in het Gemeenschapshuis. Alle leden hebben gratis toegang. Ruiterclub. Zondag 6 December 1964 organiseert de L.R. Meerlo een samengestelde wed strijd. Er wordt in twee klassen gereden: ar zware klasse, b. lichte klasse. Degenen die hieraan mee willen doen kunnen zich voor Maandag 23 Novem ber a.s. opgeven bij de secretaris. Spaarkas Maandag 23 November 1964, feestavond ip cafe H. van Asten, aanvang 7,30 uur n.m. qrr.v «TT3

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 1