Jaargang 3> no.1. 12 November 1964-. Parochie H. Oda. 26e Zondag na Pinksteren. 6,30 uur leesmis voor Maria Verhoeven en overleden familie. 8.10 uur leesmis voor Wim Bus, "besteld door de "buurt.9*15 uur Kindermis. 10.15 uur Hoogmis, besteld jaargetijde voor Theodora Winnen - Holtermans. Geen lof. 7.30 uur leesmis voor intentie van de fam.Teunissen-Gerrits. 7.30 uur gezongen jaargetijde voor Antoon Jenniskens en Wil- helmina van de Pas. 7.30 uur gezongen jaargetijde voor Antonetta Smeets-Vergeldt 7.30 uur weekdienst voor Peter Joh. Philipsen. 7,30 uur gezongen zieledienst voor Johannes Peeters, Egber- dina van Asten, en hun dochter Anna. 7.30 uur maanddienst voor Maria Mulders - Thissen. 9*50 uur hoogmis uit dankbaarheid, bij gelegeneheid van het zilveren huwelijk Arts - Theunissen. Gelegeneheid om te biechten van 6 tot 7 uur n.m. MisdienaarsPotten - Crienen. Meisjes Gilde. Zondagmiddag om 1,30 uur worden alle leden van de Odilia groep aan de school verwacht, voor een speurtocht. Schoofnieuws. Hierbij delen wij U nu reeds mede, dat de eerste serie contact- of kijk- avonden van dit schooljaar gehouden worden op Woensdag 25 en donderdag 26 November a.s., s'avonds van 7 t/m 10 uur. Uw kind krijgt ongeveer 3 dagen van te voren een persoonlijke oproep mee naar huis. Het personeel der school hoopt weer van harte dat U Uw belangstelling voor het werk en de prestaties Uwer kinderen als Steeds zult tonen. St.Nicolaas.I)it ^aar zal gt.Nicolaas zijn intocht maken in IJsselsteyn op zondag 29 November a.s. Na de rondtocht om het Lovinckplein, worden de ouders met de kinderen, die nog niet op de lagere school zijn, dus de kinderen van 2 tot ongeveer 6 jaar, van harte in het Gemeenschapshuis verwacht. Op vrijdagmiddag 1- Devember komt St.Nicolaas in de kleuter school en mn de lagere school. H«Mis'Vriendelijk verzoeken we nogmaals de ouders om de kinderen van_ klas 5 en 6, indien het mogelijk is, naar de gemeenschappelijke H. Mis van dinsdagmorgen te sturen. Voor klas 2, 3 en 4 is deze H. Mis op donderdagmorgen. Indien er een ge zongen H. Mis is, wordt de gemeenschappelijke mis naar een andere morgen verschoven. Dit wordt steeds duidelijk in de school bekendgemaakt. Boerinnenbond. De oorspronkelijk vastgestelde feestavond op 19 November 1964-, is we gens omstandigheden verschoven naar 30 November 1964-. Zondag; Maandag Dinsdag; Woensdag; Donderdag Vrijdag; Zaterdag:

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 1