SELSTEyns IEUUJS-ÖLRO. 5 November 1964, Jaargang 2, no.52 ihua Parochie H. Oda. 25e Zondag na Pinksteren., Willibrord zondag. Zondag: 6,50 uur leesmis voor de overleden lamilie Philipsen - Nijssen. 6,10 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Swinkels - Janssen. 9,15 uur kindermis. 10,15 uur Hoogmis. Geen Lof. Maandag: 7,50 uur weekdienst voor Peter don. Philipsen. Dinsdag: 7,50 uur weekdienst voor Wim Bus. Woensdag: 7,50 uur gezongen jaargetijden voor Jacoba Hensing-de Haas. Donderdag: 7,50 uur leesmis voor Johanna Verhees - Philipsen. Vrijdag: 7,50 uur gezongen H. Mis uit dankbaarheid voor: de Familie Vogels - Jeurissen. 10 uur plechtige huwelijksmis voor het bruidspaar. Fleurkens - Arts. Zaterdag,: 7,50 uur gezongen zieledienst voor Wilhelmina Spreeuwenberg Misdienaars: van Ass - Hendriks. Meisjes Gilde. Zondagmiddag om 1 uur worden de meisjes van de Lidwina groep aan school verwacht. Het is de bedoel ine: om naar de bossen te gaan, als het weer goed is. Om 1,50 uur worden de meisjes van de üdilia groep aan school verwacnu. Breng allen een fiets mee en doe de lange broek en gemakkelijke schoe nen aan. Maandagavond van 7 tot 8,50 uur bijeenkosmt voor de Maria-Go- rettie- en Cecilia groep Schoolnienws Op maandag 9 November.zal de schoolbus weer gaan rijden. Evenals, verle den jaar zullen de kinderen in twee etappes arriveren, en ook weer ver trekken. De schoolbus zal aan de achteruitgang bij de school wachten, dit is op de Schoolweg. De kinderen kunnen dar direct van de bus naar het schoolplein bij aankomst, en van het schoolplein naar de bus gaan bij vertrek.Zo wordt net gevaar op de gevaarlijke weg Puttenweg - -Lo- vinckplein zoveel mogelijk gereduceerd. I.v.m. het grote aantal kinderen, ook niet "bussers" hetwelk s'middags overblijft, verzoeken wij dringend, dat U de kinderen op het hart drukt om zich aan de overblijfreglementen" te houden, zodat zwerven door de kom van IJsselsteyn met zijn "kleine zonden", zoals sigaretjes roken achter de boerenbond, crossen op andermans fietsen, snoepgoed kopen en andere onaardigheden, welke de schoolbuurtbewoners niet zo leuk vinden, tot het verleden behoren. Daarom moeten alle overblijvers vanaf het eten tot 1 uur op het schoolplein blijven. Bij regenweer kunnen de kinderen onder de vrijgemaakte overdekte rijwielplaats spelen. Moet Uw kind een boodschap doen, bijv. naar het postkantoor of naar de kapper enz., dan moet Uw kind een briefje hebben met de handtekening van /ader of moeder, en niet van grote broer of zus. Verzoeken zonder briefjes worden abso luut niet ingewilligd, hoe dringend ook. Hopelijk kunt U oegrijpen dat ook voor het overblijvende personeel het winterseizoen al moeilijk ge noeg is* zie verder.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 1