SELSTEynS-WlEütWS - JBILRD 22 October 1964. Jaargang 2, no.50. Parochie H. Qda. 25e Zondag na Pinksteren,feest van Christus Koning. Zaterdag: 9,50 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Verhoeven-Thijssen, Zondag: 6,50 uur leesmis voor de familie Janssen - Koppens, 8.10 uur leesmis voor de overleden familie Verhoeven - Thijssen, 9,15 -uur kindermis, 10,15 uur Hoogmis voor Martin Strijbos, besreid door de Rundveefokvereniging. Maandag: 7,50 uur weekdienst voor Peter Joh. Philipsen. Dinsdag: 7,50 uur gezongen jaargetijden voor Joannes Willems. Woensdag: 7,50 uur leesmis voor bijzondere intentie. Donderdag: 7,50 uur weekdienst voor Wim Bus. Vrijdag: 7,50 uur leesmis voor de overleden fam. Vergeldt - Smeets. Zaterdag: 7,50 uur leesmis voor de overleden familie Philipsen- Creemers. Gelegenheid om te biechten van 4,tot 6,50, en van 7 tot 8 u. Misdienaars:Willems - van Dijck. Meisjes Gilde. A.s. zondag van 10,50 uur tot 12 uur bijeenkomst voor de Lucia-groep. Doe allemaal warme kleren aan, we blijven buiten. Maandagavond van 7 tot 8,50 uur, bijeenkomst voor de Maria-Gorettie en de Cecilia groep. Gemeenschapshuis.... Het bestuur van het Gemeenschapshuis deelt nu reeds mede, dat nok-dit jaar weer een rancy-fair, ten bate van het Gemeenschapshuis zal gehou den worden. De vastgestelde fancy-fair dagen zijn, zaterdag 19 December, zondag 20 December en maandag 21 December. Op zondagmiddag zal ook de jeugd weer de fancy-fair kunnen gaan bezoeken. Het bestuur hoopt bij een slagen van deze fancy-fair, de z.aalhuur te kunnen gaan afschaffen. K'-V»B. Jongeren. De eerste bijeenkomst van de jongeren K.V.P. afd. IJsselsteyn, voor dit seizoen zal gehouden worden op 27 October, om 8 uur n.m. in zaal Bos. Deze avond is toegangkelijk voor alle jongeren van 16 tot 50 jaar. Op deze avond wordt er een documentatie behandeld over de millioenen- nota, die afgedrukt staat in "Jongeren Voorop", De documentatie is verkrijgbaar bij P. Janssen Schoolweg 2 b, zolang de voorraad strekt. Zij die zich als lid hebben opgegeven ontvangen hem thuis. Jongeren.van IJsselsteyn laat deze kans niet voorbij gaan, hier krijgt U de kans om të spreken en te denken als jeugdige in de politiek. C-i-i?

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 1