SElSTESn^- EUlUS-i fc#LBD D| 15 October 1964. Jaargang 2,no.50. Parochie H. Oda. 22e Z.ondag na Pinksteren. 6,50 uur leesmis voor intentie van de familie Teunissen- Gerrits. 8,10 uur weekdierst voor Wim Bus. 9,15 uur kinder mis, 10,15 uur Hoogmis besteld jaargetijde voor Jan Litjens 2 uur rozenkrans en Lof. 7,50 uur gezongen jaargetijde voor Jan van Well en Maria Tngenbleek- uur avondmis voor de J.B. en M.B.L. 7,50 uur leesmis voor Gerard Deters. 7,30 uur maanddienst voor Maria Mulders - Thissen. 7,50 uur maanddienst voor Marttin Strijbos. 7,-30 uur maanddienst voor Wim Bus. 7,30 uur leesmis voor Johanna Verhees - Philipsen. Gelegeneheid om te biechten van 6 tot 7 uur n.m, misdienaars:Jenniskens - van Vucht. Meisjes Gilde. Zondag na het Lof bijeenkomst \oor de Odilia - Groep. Brene een pen. mee en kom allemaal. Zondag: Maandag Dinsdag: Woensdag Donderdag Vrijdag: Zaterdag: Politiehondenvereniging. Op zondag 18 October wordt in IJsselsteyn een grote politiehondenwed strijd gehouden. De vooraoefeningen worden gehouden nabij de Rouwkui- len. Het z.g. man-, bijt- en stelwerk zal praats vinden in het weiland van ae heer "Hellegers aan de Jan Poelsweg. Aanvang der "wedstrijden 9,30 uur v.m. en 2 uur n.m. Na afloop van de wedsurijd vindt de prijsuitreiking plaats in clublo kaal H. van Asten. Daarna zal in zaal Bos, eveneens ten bate van dezelfde vereniging een non stop- dansavond worden gegeven, welke om 7 uur n.m. aanvangt. De muziek zal. worden verzorgd door twee in het binnenland en buiten land bekend staande orkesten. U kunt dus-onaf gebroken dansen, een avond voor jong en Oud.. Reserveert deze dag, komt zien, horen en dansen. JONGELUI OPGELET Zondagavond a.s. (18 October) DANSAVOND voor JEUGDIGEN:, in het Gemeenschapshuis. Leeftijd 14 - 17 jaar, Aanvang 6 uur mm. einde 10 uur. Muziek: "The Mixed Stars!' Te koop. par-fcij voederbieten, A. Kuunders, Schoolweg 4. Te koop. Suikerbietenkoppen, Wed. Vollenberg, Heidsepeelweg. Gevonden: 1 rubberstalmat, Te bevragen: L.n.T.B. kantoor. CT S^3

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 1