SELSTEynS E U ULl S QDLflD. 8 October 1964. Jaargang 2, no. 49. Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: Parochie H. Oda. 21e Zondag na Pinksteren. 6,30 uur leesmis voor intentie van de familie Janssen - Phi- lipsen, 8,10 uur leesmis voor de overledenen familie Emonts- Wismans. 9,13 uur Kindermis. 10,13 uur Hoogmis voor Johan nes Spreeuwenberg en Maria Jenniskend. 2 uur Lof. 7,30 uur gesticht jaargetijde voor Andreas Philipsen. 7,30 uur gesticht jaargetijde voor Piërre en ïïarrie Jans sen. t 7,30 uur gezongen jaargetijde voor Thomas Michels, 7 uur avondmis voor de leveneden en ovderleden leden van de Boe- rinnenbond. 7,30 uur weekdienst voor Wim Bus. 7,30 uur geen H. Mis. 6 uur n.m. avondmis uit dankbaarheid voor de familie Reynders - Pouwels. 7,30 uur leesmis voor Piet Claessens, Mechtilda Claessens'- van Megen, en hun dochter Maria. Gelegenheid om te biechten van 6 tot 7 uur n.m. Misdienaars: Potten - Crienen. Culturele kring. De komende week zullen aan de inwoners van IJsselsteyn kaarten worden aangeboden om lid te worden van de culturele kring. De contributie is met f.1,- verhoogd, dit wordt f.3?omdat we het vorige jaar met f.4,— niet helemaal rond konden komen. Het bestuur was daarom van mening dit te verhogen, zodat we het komen de seizoen 4 mooie avonden kunnen verzorgen. De bedoeling is om dezelfde soort avonden te organiseren als verleden jaar, omdat die het afgelopen jaar zeer goed in de smaak zijn gevallen, dit omdat dus toneel, spreekbeurtfilm, verder zal het nog een verras sing blijven. Om een goed programma samen te stellen hébben wij Uw medewerking nodig, daarom hoopt het bestuur dat degenen die nu lid zijn, dit ook willen blijven. Hoe groter het aantal leden is, des te mooier kunnen de programma's worden. Het bestuur zal zijn best doen om dit allemaal zo goed moge- li.jk te doen verlopen. Boerinnenbond. Op woensdag 14 October 1964, houdt de Boerinnenbond haar jaarlijkse moederavond. Om 7 uur avondmis, daarna bijeenkomst in het Gemeenschaps huis. Opening door het meisjesgilde. Op deze moederavond zal kapelaan Heymans een spreekbeurt houden over "Taak van de vrouw in deze tijd" Pauze met loterij en koffie met vla. Alle ouders van IJsselsteyn worden op deze bijeenkomst verwacht. Dit bericht geldt tevens als uitnodiging.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 1