SELSTEyfïS IEUUJS IÏLRD. 1 October 1964, Jaargang 2, no. 48. Parochie H. Oda. 20e Zondag na PinksterenRozenkranszondag. 6,3P uur leesmis voor de overleden familie Gerar dus Ver 8,10 uur leesmis voor Maria Thijssen - Derks. Zondag: Maandag Dinsdag: Woensdag: Donderdag Vrijdag: Zaterdag: 9*13 uur kindermis, 10,15 uur Hoogmis voor de overleden familie "Vollenberg - Verheyen. 7,30 uur gezongen jaargetijde voor Antoon van Asten. 7,30 uür leesmis voor de overleden familie Fleurkens - van Staveren. 7,30 uur weekdienst voor Wim Bus. 7,30 uur leesmis voor Johanna Verhees - Philipsen. 7,30 uur leesmis voor intentie van de familie Teunissen- Gerrits. 7,30 uur maanddienst voor Jacoba Hensing - cLe Haas, 9,30 uur plechtige huwelijksmis voor het "bruidspaar Emonts - Wismans. Gelegenheid om te "biechten van 6 tot 7 uur n.m. Misdienaars: van Ass - Hendriks. Meisjes Gilde. A.s. zondag na het Lof bijeenkomst voor de Lidwina groep. Maandagavond van 7 tot 8 uur bijeenkomst voor de Maria-Gorettie groep, en de Ceci lia groep. Ruiterclub. A.s. dinsdgaavond beginnen de theoretische lessen voor de jeugdrui- ters, in de bovenzaal van de Boerenbond, van 7,30 tot 8,30 uur n.m. Op zondag 27 September behaalde Jac.Lemmens op de samengestelde wed strijden in Tegelen de 1e prijs, en Jac. Rongen de 4e prijs. Jonge Boeren. Jongens die 15 jaar zijn, en graag lid willen worden van de Jonge Boerenvereniging, kunnen zich opgeven bij H.Janssen Puttenweg 33- Ook kan men zich nog opgeven voor de cursus "Ziekte en onkruidbestrij- ding in de land en tuinbouw" Fanfare. De drummers van onze fanfare zullen a.s. Zondag deelnemen aan het con cours in Someren, en hopen aldaar een eerste prijs te behalen in -de 1e afdeling op 20-September jwerd in Son maar een 2e rpijs be haald. Met onze nieuwe directeur H.v.d.Kroneberg uit Vortum zal de muziekafdeling a.s. Zondag een concert geven op de kioskaanvang 7 uur n.m. De nieuwe leerjongens die zich hebben opgegeven voor het drumkorps, worden op dinsdag 6 October om '7 uur n.m. bij H. van Asten verwacht, voor de" eerste'bepetitie Op zaterdag 10 October zal ons gehele corps deelnemen aan het Festival te America.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 1