Aan alle sportverenigingen van IJsselsteyn. Zoals U wellicht uit diverse publicaties bekend is, zal worden overge gaan tot het samenstellen van een overlerorgaan voor alle kerkdorpen uit de gemeente Venray. Het doel is te komen tot goede sportaccomodaties op de kerkdorpen. Yoor ieder dorp worden twee vertegenwoordigers gevraagd, één uit het sportleven, en één buiten de sportverenigingen. f Om de vertegenwoordigers voor IJsselsteyn te kiezen, verzoek ik daarom aan alle sportverenigingen met een of twee vertegenwoordigers a.s. Zon dag 27 September na de Hoogmis in zaal J. Bos te willen komen, voor een korte bespreking. Namens de Sportraad Venray, S. Keysers. T-uinbouwver eniging De komende weken wordt er alleen op dinsdag en vrijdag naar de veiling gereden. De augurken moeten aan de loods gebracht worden, dit omdat er alleen op vrijdag augurken geveild worden op de Veiling. Alle producten moeten voor half acht aan de loods zijn. Verder verzoeken wij dc leden de kisten zo snel mogelijk in te leveren. Er zijn nog leden die nog aardbeien- en asperge kisten thuis hebben. Deze kosten '2 et, per kist per 'week, wat U begin volgend seizoen wordt ingehouden. Deze kisten hebben U reeds genoeg gekost, dus lever ze nu direct in. Mededeling aan onze cliënten. Wegens inventarisatie zal de volgende week donderdag 1 October, en Vrij dag 2 October onze naak gesloten zijn. De winkel is op de normale uren geopend, dus alleen de werkplaats zal gesloten zijn. Wij verzoeken U'vriendelijk met het bovenstaande rekening te wmllen houden. -G-ebr.Keysers, Lovinckplein 3« KOOP TOCH tS DEN VREEMDE NIET, WAT HET EIGEN DORP U BIEDT, GEBRUIK DAAROM UW VERSTAND, 'KOOP BIJ UW EIGEN MIDDENSTAND.! "GOEDE SMERING EN ONDERHOUD, "DAT IS EEN ELHSTE FACTOR. "DAARVOOR KUNT U BIJ ONS TERECHT, "MET UW AUTO EN UW TRACTOR. GARAGE: H/vA UlL C.tLvJ RtcH Ja^ Poelsweg 5, tel.no.274-. BRENG GEZELLIGHEID IN. UW HUIS, .MEI EEN HAARDVAN DE GOEDE FABRIKATEN, w.o. Beckers, Davo, Jaarsma-, 'enz. Eveneens leveren wij: - TELEVISIE-, -RADIOHAARDEN, KACHELSWASMACHINES CENTRIFUGESDIEPVRXESKOELKASTEN en verder alle huishoudelijke artikelen. Uit voorraad leverbaar, keukenstoelen,laag in prijs en toch van de beste kwaliteitzie etalage). Beleefd aanbevelend, GEBR.HEHSERS Tel.no. 04785-252.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 2