SELSTEanS EULU 5 JÖLRD cüüin Parochie H. Qda. 19e Zondag na Pinksteren. Zondag: 6,3.0 uur leesmis voor de overleden familie Janssen-Koppens. 8,10 uur leesmis voor Renier Swinkels, 9,15 uur kindermis. 10,15 uur Hoogmis, gesticht jaargetijde voor Wilhelmina Claessens - Michels, 2 uur Lof. Maandag: 7*30'uur leesmis voor de overleden familie Fleurkens - van Staverren. Dinsdag: 7,30 uur gesticht jaargetijde voor Piet Claessens,Mechtilda Claessens - van Megen, en hun dochter Maria. Woensdag: 7,30 uur leesmis voor Johanna Verhees Philipsen. Donderdag: 7,30 uur leesmis voor Leonardus Spreeuweriberg en Petronella KemmelingSo Vrijdag:. eerste vrijdag van de maand, 7,30 uur gezongen H» Mis t.e. v. het H. Hart voor de levende en overleden leden van de paardenverzekeringNa de H. Mis uitstelling en oefening van eerherstel. Zaterdag: 7,30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Smits - Maessen, 9,30 uur plechtige huwelijksmis voor het bruids paar Vollenberg - Verheyen. Gelegenheid om te biechten van 6 tot 7 uur n.m. MisdienaarsSpreeuwenberg - de Wit Tengevolge van een misverstand zijn zowel de kerkdeurcollecte voor de M.I.V.A., alsmede de autozegening vorige zondag niet doorgegaan. Daarom zullen beiden a.s. Zondag worden gehouden. Dus Zondag 27 September aam de kerkdeur collecte voor de M.I.V.A., de missie verkeersmiddelenactie en na de Hoogmis voor de kerk zegening van de auto' s. Meisjes Gilde. a.s. Zondag v.m. van 10,30 tot 12 uur, bijeenkomst voor de Lucia-groep. Komt allen zeer belangrijk. Willen de meisjes van de Maria-Gorettie en Cecilia groep, die mee doen met het toneelstukje zaterdagavond om 7 uur in de Kleuterschool aanwe zig .zijn. Dinsdagavond van 7 tot 8 uur bijeenkomst voor alle leden van de Maria Gorettie- en Cecilia groep. Zondagmiddag worden de leden van de Odilia groep om 1,30 uur aan de school verwacht. Breng allen een fiets mee en kom op tijd, want we gaan naar de film. Carnavalsvereniging. Aan alle leden. woensdag 30 September 1964, jaarvergadering van de carnavalsvereniging in cafe J. Bos, aanvang 8,30 uur n.m. Er wordt èp een goede opkomst gerekend.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 1