SELSTEHiïS EUUJS SI LH D. 17 September 1964. Jaargang 2, no. 46. Zondag: Maandag Dinsdag Woensdag: Donderdag Vrijdag: Zaterdag: Parochie H. Qda. 18e Zondag na Pinksteren. 6,30 uur leesmis voor de familie van Dijck - Driessen, 8,10 uur leesmis voor de overleden fam. Cox - Philipsen. 9,15 uur kindermis, 10,15 uur Hoogmis voor de overleden fam. Broers - Rongen, 2 uur Lof. 7,30 uur maanddienst voor Maria Mulders - Thissen. 7,30 uur maanddienst voor Martin Strijbos. 7,30 uur leesmis voor intentie van de fam.Janssen-Keysers. 7,30 uur leesmis voor Johanna Verhees - Philipsen. 7,30 uur leesmis voor Antoon Swinkels. 7,30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Janssen- Mart ens. Gelegenheid om te biechten van 7 tot 8 uur n.m. Misdienaars: Willems - van Dijck. Aan de inwoners van IJsselsteyn. Inde derde week van October gaan B.J.B.,,en J.B.T.B. een actieweek or ganiseren, waarbij niet alleen de leden, maar ook ouders, en andere jongeren betrokken zullen wórden. Het doel van deze actieweek komt in feite hierop neer: de jongelui wat wakker te schudden, de vereniging weer wat leven in te blazen. Het ver enigingsleven is tegenwoordig erg moeilijk, de oplossing zal echter niet liggen in het uit de weg gaan van de moeilijkheden, doch zeker in het zoeken mar nieuwe vormen. Iets dergelijks hebben wij nu op het oog met deze actie week, wij zoe ken naar een nieuwe vorm De besturenzijn er van doordrongen dat deze activiteit veel kans loopt te mislukken. Daarom doen wij nu al een beroep op de IJsselsteynse ge meenschap in het,.algemeen, en op onze leden en hun ouders in het bij zonder, otn' mee te helpen aan het welslagen van deze week. Kunt U er niet enthousiast voor zijn, dan hopen wij toch in ieder ge val dat U er niet afwijzend tegenover zult staan, dat z.ou. veel kunnen verknoeien. -. Mocht deze week gelukken dan zijn wij er van nvertuigd dat iedereen er op de een of andere manier.iets goeds van mee zal nemen. Programma van deze week: Maandag: Ouderavond. Dinsdag: gespreksavond.Woensdag: avond voor de hele IJsselsteynse jeugd. Vrijdag: creatief spel. Zaterdag:Sluitings avond - Wij vertrouwen op de medev^erking, de enthousiaste medewerking, van de hele IJsselsteynse gemeenschap.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 1