SELSTEUnS EU li)S 10 September 1964. 2e Jaargang no. 45 ff:=a Zondag: Maandag Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: Parochie H. Oda. 17e Zondag na Pinksteren» 6,50 uur leesmis tot intentie van de fam. Lemmens - Poels. 8,10 uur leesmis voor de overleden fam. Janssen - Janssen. 9,15 uur kindermis, 10,15 uur Hoogmis voor de overleden fa milie Rambaghs - Arts. 2 uur Lof. 7,30 uur leesmis voor Martin en Harry Arts. 7,30 uur leesmis voor de overleden fam.Fleurkens-v.Staveren. 7,30 uur leesmis voor Fr. van Soest en Anna van Bracht. 7,30 uur leesmis voor Johanna Verhees - Philipsen. 7,30 uur leesmis voor de overleden gam. Teunissen - Gerrits, 9,30 uur plechtige huwelijksmis voor het bruidspaar Cox - Philipsen. 7,30 uur leesmis uit dankbaarheid bij gelegenheid van een verjaardag, 9?30 uur plechtige huwelijksmis voor het bruidspaar Broers - Rongen. Gelegenheid om te biechten vau 7 tot 8 uur n.m. Misdienaars: Jenniskens - van Vucht. In het vervolg zullen de banken in de zijpanden van de kerk ook door de kinderen worden ingenomen. Voor de volwassenen is hier dus geen plaats meer. Ook zouden we willen verzoeken om niet tussen de kinderen in te gaan zitten. Trouwens het misbruik om naar de kindermis te komen heeft weer grote vor men aangenomen, en we zouden er nog eens op willen wijzen dat de kindermis voor de kinderen is, en niet voor de vol wassenen. Dus nogmaals een beroep op de hardleersen en gemakzuchtigen om niet naar de kindermis te komen, maar naar een van de andere missen, waar ze ook een preek kunnen aanhoren I Meisjes Gilde. Zondag na de Hoogmis bijeenkomst voor de Lidwina-groep. Meisjes die vóór 1 October 11 jaar zijn kunnen zich dan alsnog opgeven. De meisjes van de Odilia-groep worden verzocht het geld dat zij opge haald hebben voor het "Heitje voor een karweitje", dit na de Hoogmis af te dragen. Veeverzekering. Er zijn nog verschillende leden die hun boekjes niet hebben meegegeven aan de schatters. Deze leden worden verzocht de boekjes deze week te bezorgen bij de secretaris. Bij voorbaat bedankt. Tuinbouwvereniging. Vanaf heden zal er alleen op dinsdag en donderdag naar de veiling ge reden worden, dit omdat er op andere dagen geen augurken meer worden geveild.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 1