SELSTEynS IEUUJS PI ÖLflü. 5 September 1964. Jaargang 2, no.44. Parochie H. Oda. 16e Zondag na Pinksteren. 6,30 uur maanddienst voor Antoon van Asten, 8,10 uur lees— mis voor de overleden familie Marcellis - Smeets, 9,15 uur kindermis, 10,15 uur Hoogmis, besteld jaargetijde voor Hen- drikus Maessen, Maria Maessen-Mans en Jacques Maessen, 2 uur Lof. 7,30 uur leesmis voor Piet Claessens, Mathilda van Mëgen en hun dochter Maria. 7,50 uur gezongen jaargetijde voor Anna Janssen-Smeets. 7,30 uur gesticht jaargetijde voor Johannus Geurts en Maria Geurts - Schreven. 7,30 uur maanddienst voor Jacoba Hensing - de Haas. 7,30 uur gezongen jaargetijde voor Gerard Spreeuwenberg, 9,30 uur plechtige huwelijksmis voor het bruidspaar Ste vens - Martens. 7,30 uur leesmis voor de overleden familie Stebens - Mar tens, 10 uur plechtige huwelijksmis voor het bruidspaar Pambags - Arts. Gelegenheid om te biechten van 7 tot 8 uur n.m. Misdienaars: Potten - Crienen. Zondag: Maandag Dinsdag r V/oensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: Meisjes Gilde. Nu het nieuwe schooljaar begonnen is, beginnen wij met een nieuwe groep. De meisjes die voor 1 October 11 jaar zijn kunnen zich a.s. Zondag 6 September na de Hoogmis opgeven in het clublokaal van de school Zondag na het Lof bijeenkomst voor de Odilia-groepKom allen en breng een pen mee. Maandagavond van 7 tot 8 uur bijeenkomst voor de Cecilia - groep. Aan alle inwoners «tT - - net Meisjes Gilde zit momenteel m financiële moei lijkheden. Wij willen daarom een geldelijke bijdrage vragen aan alle inwoners van IJsselsteyn. Hiervoor hebben wij de medewerking nodig van alle leden. De meisjes zullen eon "Heitje voor een karweitje" bij U komen doen. Dit zal gebeuren op enkele zaterdagmiddagen in de maand September, en wel met ingang van 5 September. Wilt U Uw naam en adres invullen op het formulier dat de meisjes bij zich hebben Laat ons niet in de steek, het Meisjes Gilde heeft Uw hulp nodig. Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 1