SSELSTEyUS IEUÜJS ILRO, 27 Augustus 1964. Jaargang 2, no. 43-* Parochie H. Oda. 15e Zondag na Pinksteren. 6,30 uur leesmis voor Albert Fleurkens en Elisabeth Claes- sens, 8,10 uur leesmis voor de overleden familie Koonings- Litjens, 9,15 uur kindermis, 10,15 -uur Hoogmis besteld jaar getijde voor Gerard Janssen 2 uur Lof. 7,30 uur leesmis voor intentie van de fam. Bos-rJanssen. 7,30 uur leesmis voor de fam. van Pijck - Priessen. 7,30 uur gezongen jaargetijde voor Peter Johan Rongen. 7,30 uur leesmis voor de overleden ouders Janssen-Willems Eerste vrijdag van de maand, 7,30 uur gezongen H. Mis ter ere van het H. Hart, voor Willem Vollenberg. Na de H. Mis uistelling en oefening van eerherstel. 7,30 uur leesmis voor de overleden familie Thoone - Philip- sen, 9,30 uur plechtige huwelijksmis voor het bruidspaar Janssen - Janssen. Gelegenheid om te biechten van 7 tot 8 uur n.m. Misdienaars: van Ass - Hendriks. Zondag: Maandag Dinsadg Woensdag: Ponderdag. Vrijdag: Zaterdag: Vrijdag 4 September 1964 zal de vijfde en laatste groep van de duitse jongeren, welke op het kerkhof gewerkt hebben, weer vertrekken. Pe meer officiële afsluiting van het werk van dit jaar zal op Ponder dag 3 September gehouden worden. Het programma van deze dag ziet er uit als volgt: 4 uur kransleggingi op het" duitse kerkhof, daarna kranslegging bij het monufnènt te Venray. Ontvangst op het stadhuis te Venray. Koffietafel aangeboden door de gemeente, s'Avonds contactavond te JJsselsteyri. Verschillende officiële personen zullen bij de verschillende plechtig heden aanwezig zijn. Meisjes Gilde. Alle leden worden verzocht op Zaterdag 5 September a.s., om 9,15 uur aan de kerk te zijn. Pegenen die een uniform hebben worden verzocht dit atr te doen. A.s. dinsdag van 7 tot 8 uur bijeenkomst voor de Lucia groep. Komt allen. Jonge Boeren. Op vrijdag 4 September 1964 houden de Jonge Boeren hun eerste verga dering voor het a.s. winterseizoen. Op het programma staat o.m.: Vaststelling van het winterprogramma, en bestuursverkiezing. Het gehel bestuur is aftredend, W. Arts is niet meer herkiesbaar, A. Jenniskens is niet meer herkiesbaar als voorzitter. Gezien de belangrijkheid van de vergadering verwachten wij alle leden.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 1