WssELSiEyns IEUUJS Lfl 0. 20 Augustus 1964. exsp Jaargang 2, no. 42, Zondag: Maandag Dinsdag: Woensdag: Donderdag Vrijdag: Zaterdag: Parochie H. Qda. 14e Zondag na Pinksteren. 6,30 uur leesmis voor Willem- Jenniskens en Regina Rongen, 8,10 uur leesmis voor Gerard Deters, 9,15 uur kindermis, 10,15 nur Hoogmis, "besteld, jaargetijde voor Johanna Maria v.d. Weyer - Martens, 2 uur Lof. 7,30 uur maanddienst voor Martin Strijbos. 7,30 uur leesmis t.e.v. O.L. Vrouw van Altijddurende Bij stand en de H. Gerardus voor de fam. Arts - Jacobs. 7,30 uur leesmis voor de overleden familie Thoone - Philip- sen. 7,3o uur leesmis voor Martinus en Hendrikus Arts. 7,30 uur leesmis voor de overl. familie van Soest - Swihkels, 9,30 uur plechtige huwelijksmis voor het bruidspaar Marcel lis - Smeets. 7,30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie van Beers- Stevens, 9,30 uur plechtige huwelijksmis voor het bruids paar Koonings - Litjens. Gelegenheid om te biechten van 7 tot 8 uur n.m. Misdienaars: Spreeuwenberg - de Wit.- Danscursus. Zoals reeds bekend is, zal er deze winter bij voldoende deelname een danscursus gegeven worden, o.l.v. Jeanne van Roy. Eenieder die vóór 1 October 1964, 15 jaar is, kan zich hiervoor nog-: opgeven, t/m 30 Augustus, bij Gr.Spreeuwenberg Ringweg 6, tel.239. Sportclub B.J.B. Woensdag 26 Augustus worden alle leden aan de school verwacht, om 8 uur n.m. Boerenleenbank. In verband met een uitstapje van het personeel, is de Boerenleenbank a.s. Dinsdag 25 Augustus, den gehelen dag GESLOTEN. Ruiterclub. Zoals algemeen bekend organiseert de Ruiterclub op zondag 30 Augustus 1964 een groot concours-hippiquete IJsselsteyn. Voor het verrichten van werkzaamheden tijdens dit concours op genoemde datum, vraagt het bestuur 14 jongens en 14 meisjes, die zich voor een goed doel enkele uren vrijwillig beschikbaar stellen. Als tegenpresta tie zal t.z.t. een gezellige avond aangeboden worden. Liefhebbers hiervoor kunnen zich melden bij L. Janssen Peelweg 1, tel. no.265»

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 1