IlJSSELSTEynS-fliEÜÜÜS - LED. 15 Augustus 1964. Jaargang 2, no. 41 4-:; Zondag: Maandag Dinsdag: Woensdag; Donderdag, Vrijdag: Zaterdag: Parochie H. Oda. 15e Zondag na Pinksteren. 6,50 uur leesmis voor de overleden familie van Vegehel - Verheyen, .8,10 uur leesmis voor Albert Fleurkens en Elisa beth Claessens, 9,15 uur kindermis, 10,15 uur Hoogmis best, jaargetijde voor Gerard Arts en Maria Gertrudis van Encke- vort, 2 uur Lof. 7,50 uur gezongen jaargetijde voor Antoon Pouwels. 7,50 uur leesmis voor Hendrikus Verstegen en echtgenote. 7,50 uur leesmis voor de familie Aerts - Barten. 7,50 uur maanddienst voor Maria Mulders - Thissen. 7,50 uur leesmis voorde overleden ouders Keysers - Janssen, 7,50 uur gezongen jaargetijde voor Maria Verhoeven en over leden familie. Gelegenheid om te biechten van 7 tot 8 uur n.m. Misdienaars: Willems - van Dijck. Meisjes Gilde. Meisjes die mee op bivak zijn geweest, worden verzocht hun spullen zaterdagmorgen tussen 9 en '10,15 uur,af te halen in de kleuterschool. Uitstapje dameskoor. Het dameszangkoor zal dit jaar weer een reisje maken. Deze keer zal de reis gaan naar Berg en Dal, Arnhem, Apeldoorn, Harderwijk enz. Er zijn nog plaatsen vrij in de bus. Men kan zich hiervoor nog opgeven tot a.s. Zondag 16 Augustus, bij Truus Pouwels of Riek Claessens, met betaling van f.5,-. Het hele reis je komt op ongeveer f.10,- met de entree's inbegrepen. Ook niet-leden kunnen meegaan. Fanfare. Indien er nog jongelui zijn die gaarne muzikant willen worden bij de fanfare dan kunnen, ze zich opgaven bij een' van de bestuursleden. De volgende week zal n*l. worden .gestart met een nieuwe opleiding voor muzikant bij de fanfare. Bedenk je niet langer, maar kom de gelederen van de fanfare versterken l Danscursus.. Bij voldoende deelname wordt komende winter een danscursus georgani seerd. Ieder die vóór 1 October 15 jaar is, kan aan deze cursus deel nemen. Men kan zich opgeven t.m. 50 Augustus 1964 bij mejGr. Snreeuwenberg Ringweg 6, tel.no. 259-

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 1